Τεχνολογίες για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών διαδικτύου (ΒΩΡΟΣ-ΗΤ-ΠΛΗ23)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



2008 (EN)
Τεχνολογίες για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών διαδικτύου (ΒΩΡΟΣ-ΗΤ-ΠΛΗ23)

ΒΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στόχος του συγκεκριμένου υλικού, είναι (α) να παρουσιάσει την γλώσσα PHP και πως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την HTML, με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα π.χ. σύνδεση με βάσεις δεδομένων, πέρασμα παραμέτρων κλπ), και (β) να εισάγει τις βασικές αρχές του περιβάλλοντος διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL, εστιάζοντας σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την συνδυασμένη χρήση του με την PHP. Μελετώντας το συγκεκριμένο υλικό, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της PHP, της MySQL και το πώς χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένες τεχνολογίες για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών διαδικτύου. Το συγκεκριμένο υλικό συμπληρώνει το υπάρχον έντυπο υλικό της ΘΕ ΠΛΗ23: Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία, και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 4: Ανάπτυξη προηγμένων ιστοσελίδων του Τόμου Β: Εισαγωγή στην τεχνολογία του παγκόσμιου ιστού.
Το συγκεκριμένο υλικό εισάγει τις βασικές έννοιες της γλώσσας PHP και του περιβάλλοντος διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL. Περιγράφονται οι βασικές δομές της PHP και της MySQL καθώς και οι υπάρχουσες προγραμματιστικές τεχνικές για την συνδυασμένη χρήση τους κατά την ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών εφαρμογών. Παράλληλα, παρουσιάζονται αναλυτικά παραδείγματα για την πρακτική χρήση τόσο της PHP όσο και την MySQL. Τέλος, παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής όπου χρησιμοποιείται η PHP για τον σχεδιασμό της διεπαφής με τον χρήστη και η MySQL για την αποθήκευση/διαχείριση των δεδομένων.

PHP, MySQL, γλώσσες σεναρίων από την πλευρά του εξυπηρετητή, βάσεις δεδομένων, ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών διαδικτύου
PHP, MySQL, server side scripting, data bases, design of advanced internet applications

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2013-12-13T09:50:45Z
2008-12-15T11:40:42Z


Ο εκτιμώμενος χρόνος μελέτης είναι 8 ώρες. Αναλυτικά, οι ώρες μελέτης ανά ενότητα είναι:Εισαγωγή στην PHP: 2 ώρες,Εισαγωγή στην MySQL: 2 ώρες,Διαθέσιμα περιβάλλοντα για PHP και MySQL: 1 ώρα, Σχεδιασμός ολοκληρωμένης εφαρμογής χρησιμοποιώντας PHP και MySQL: 2 ώρες,Αλλαγή κωδικοποίησης για την ανάγνωση ελληνικών χαρακτήρων σε PHP/MySQL: 1 ώρα



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)