Εσωτερικές Μετρικές Λογισμικού (Σταυρινούδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Εσωτερικές Μετρικές Λογισμικού (Σταυρινούδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Σκοπός του ΕΔΥ είναι να παρουσιάσει τις μετρικές της Επιστήμης Λογισμικού του Halstead και να δοθεί μία σύντομη ερμηνεία τους. Διατυπώνονται διάφοροι κανόνες αναγνώρισης τελεστών και εντέλων ενός προγράμματος λογισμικού. Αναφέρονται ορισμένες προγραμματιστικές ατέλειες που μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση των μετρικών του Halstead σε μία εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Παρέχονται χαρακτηριστικά παραδείγματα στη γλώσσα προγραμματισμού C για την καλύτερη κατανόηση των μετρικών αυτών.
Ο φοιτητής μελετώντας το ΕΔΥ αυτής της ενότητας, σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Τόμου Γ - Κεφάλαιο 5, θα μπορεί να:1)αναγνωρίζει τους τελεστές και τα έντελα στον κώδικα ενός προγράμματος λογισμικού,2)υπολογίζει τα αποτελέσματα στις μετρικές του Halstead σε ένα πρόγραμμα λογισμικού,3)αναγνωρίζει ορισμένες προγραμματιστικές ατέλειες που πιθανόν περιέχονται σε έναν κώδικα λογισμικού,4)δίνει μία ερμηνεία για τις μετρικές του Halstead και τη σχέση τους με την ποιότητα λογισμικού,5)εφαρμόζει τις μετρικές του Halstead για τη βελτίωση της ποιότητας ενός προγράμματος λογισμικού

Ποιότητα Λογισμικού,Μετρήσεις Λογισμικού,Μετρικές Λογισμικού,Εσωτερικές Μετρικές,Μετρικές Μεγέθους,Μετρικές Halstead,Τελεστές,Έντελα,Ερμηνεία Μετρικής
Software Quality,Software Measurements,Software Metrics,Internal Metrics,Size Metrics,Halstead Metrics,Operators,Operands,Metric Interpolation

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2013-12-13T09:02:36Z
2008-11-28T08:48:20Z


Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται από τους χρόνους μελέτης κάθε μιας από τις ενότητές του τόσο της θεωρίας όσο και των παραδειγμάτων - ασκήσεων. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)