Υλικό για Γραμμική Άλγεβρα (ΠΛΗ12, Α1-Α6)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΥλικό για Γραμμική Άλγεβρα (ΠΛΗ12, Α1-Α6)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΜΑΛΙΑΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, Ν.

Το αρχείο seyGrammikiKef1 ασχολείται με σύνολα, απεικονίσεις, τους μιγαδικούς αριθμούς, πολυώνυμα και μαθηματική επαγωγή. Το αρχείο seyGrammikiKef3 ασχολείται με τις βασικές ιδιότητες των πράξεων πινάκων, την επίλυση γραμμικών συστημάτων με τη χρήση πινάκων και τον τρόπο υπολογισμού του αντίστροφου πίνακα. Το αρχείο seyGrammikiKef5 ασχολείται με τις έννοιες της βάσης και του εσωτερικού γινομένου στους n-διάστατους πραγματικούς και μιγαδικούς χώρους. Το αρχείο seyGrammikiKef6 ασχολείται με τις έννοιες του διανυσματικού υποχώρου και των γραμμικών συνδυασμών διανυσμάτων ενός χώρου και του αθροίσματος υποχώρων. Το αρχείο seyGrammikiKef9 ασχολείται με τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα πινάκων/γραμμικών απεικονίσεων. Το αρχείο seyGrammikiKef11 ασχολείται με τις πραγματικές τετραγωνικές μορφές.

Hypertext


Greek

2008-12-15T09:59:02Z
2013-12-13T09:36:15Z
2004-08-01
2004-10-20


16 εβδομάδες από 8 ώρες την εβδομάδα*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)