δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Management - Strategic Management

NTALAKAS, GEORGE (MSC IN TECHNOLOGY MANAGEMENT, MSC IN FINANCE)

VASILIOU, DIMITRIOS (PROFESSOR OF BANK MANAGEMENT, HELLENIC OPEN UNIVERSITY)
MIHIOTIS, ATHANASIOS (ASSISTANT PROFESSOR, HOU)
KORRES, GEORGE (ASSISTANT PROFESSOR, AEGEAN UNIVERSITY)

Management: The purpose of the multiple-choice questions is to assess the breadth of students' knowledge and understanding of the basic concepts of Management. - Strategic Management: The purpose of the multiple-choice questions is to assess the breadth of students' knowledge and understanding of the basic concepts of Strategic Management.
Management:The purpose of the multiple-choice questions is to assess the breadth of students' knowledge and understanding of the basic concepts of management. The multiple-choice questions: a. are not simply definitions, b. require application of recalled information, not simple recall, c. may require a student to create an answer rather than simply to recall something and d. emphasize conceptual understanding of management principles. - Strategic Management: The purpose of the multiple-choice questions is to assess the breadth of students' knowledge and understanding of the basic concepts of strategic management. The multiple-choice questions: a. are not simply definitions, b. require application of recalled information, not simple recall, c. may require a student to create an answer rather than simply to recall something and d. emphasize conceptual understanding of strategic management principles.

Multiple choice questions

Management: management - Strategic Management: strategic management

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2008
2009-02-25T11:10:20Z
2013-12-13T11:27:30Z


(180 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.