δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεθοδολογία ICONIX, Θεωρία και Πράξη

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΒΑΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΠΑΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)

Στο παρόν υλικό υπερκειμένου και συνοδευτικών ασκήσεων θα μελετήσουμε την αντικειμενοστρεφής μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού ICONIX, με παράλληλο στόχο την εξοικείωση του μελετητή στη μεθοδολογία αυτή .
Ο φοιτητής θα κατανοήσει τα βασικά βήματα ανάλυσης και σχεδιασμού της μεθοδολογίας ICONIX. Στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό δίνεται συνοπτικά αλλά και περιεκτικά η πλήρης εικόνα της μεθοδολογίας και της εφαρμογής της στη πράξη στα ελληνικά χωρίς να καταφεύγουμε σε μεγάλο αριθμό πηγών της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Απαραίτητη όμως έιναι η προηγούμενη μελέτη των αντίστοιχων διαγραμμάτων της UML και των φάσεων ανάπτυξης λογισμικού γενικά. Παρουσιάζει το σκεπτικό της μεθοδολογίας στην ελληνική γλώσσα και στην απλούστερη δυνατή μορφή. Ο φοιτητής θα πρέπει να το μελετήσει επειδή μέσα σε 30 περίπου σελίδες αναλύεται με απλό τρόπο η μεθοδολογία χωρίς να χρειαστεί να καταφύγει σε πολλαπλά αντίστοιχα ξένα βιβλία που την περιγράφουν.

Hypertext

ICONIX, αντικειμενοστρεφής μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού, ICONIX, object oriented software methodology

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-03T07:25:59Z
2013-12-13T11:31:11Z


Το όλο υλικό απαιτεί περίπου 4 με 6 ώρες (μέγιστο) μελέτης. (30 Σελίδες + 17 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.