Γλώσσες Ορισμού Δεδομένων - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓλώσσες Ορισμού Δεδομένων - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων

ΤΡΥΦΩΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Γλώσσες Ορισμού Δεδομένων: Ο φοιτητής θα δει τις διάφορες κατηγορίες γλωσσών βάσεων δεδομένων και γλωσσών μεταφοράς δεδομένων που υπάρχουν: τις γλώσσες ορισμού δεδομένων, γλώσσες ερωτήσεων, γλώσσες χειρισμού δεδομένων, γλώσσες μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων (XML), και γεωγραφικών δεδομένων (GML). Θα πρέπει να το μελετήσει επειδή αναλύει τις διάφορες κατηγορίες γλωσσών βάσεων δεδομένων και γλωσσών μεταφοράς δεδομένων που υπάρχουν: τις γλώσσες ορισμού δεδομένων, γλώσσες ερωτήσεων, γλώσσες χειρισμού δεδομένων, γλώσσες μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων (XML), και γεωγραφικών δεδομένων (GML). - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων: Ο φοιτητής θα κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών εφαρμογών, που βασίζονται στα χαρακτηριστικά των χωροχρονικών δεδομένων. Θα δει τις απαιτήσεις των δεδομένων του χώρου και του χρόνου και θα έρθει σε επαφή με χωροχρονικές έννοιες. Θα εμπεδώσει τις μεθόδους εννοιολογικής και λογικής μοντελοποίσηης γεωγραφικών εφαρμογών. Θα πρέπει να το μελετήσει επειδή εστιάζει στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των γεωγραφικών εφαρμογών και τις αντιμετωπίζει ως μια ειδική μορφή εφαρμογών, με συνέπεια ως προς τις μεθόδους και τα εργαλεία μοντελοποίησής τους.
Γλώσσες Ορισμού Δεδομένων: Στο παρόν υλικό υπερκειμένου θα δούμε γλώσσες ορισμού δεδομένων, γλώσσες ερωτήσεων, γλώσσες βάσεων δεδομένων, γλώσσες χειρισμού δεδομένων, γλώσσες μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και τη γλώσσα μεταφοράς και αποθήκευσης γεωγραφικών δεδομένων. - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων: Στο παρόν υλικό υπερκειμένου θα μελετήσουμε μοντελοποίηση χωροχρονικών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών αυτών που τις κάνουν να διαφέρουν από τις κλασικές εφαρμογές, με αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία σχεδιασμού να μην είναι ικανά να αποδώσουν τις ιδιαιτερότητές τους. Θα μελετήσουμε τις φάσεις της εννοιολογικής και λογικής μοντελοποίησης ορίζοντας βασικά δομικά συστατικά με τα οποία θα επεκτείνουμε το μοντέλο Οντοτήτων Συσχετισμών και το σχεσιακό μοντέλο για το σκοπό αυτό.

Webcast

Γλώσσες Ορισμού Δεδομένων: γλώσσες ορισμού δεδομένων, γλώσσες ερωτήσεων, γλώσσες βάσεων δεδομένων, γλώσσες χειρισμού δεδομένων, γλώσσες μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων, ΧΜL, GML, data definition languages, query languages, database languages, data manipulation languages, data storage languages, XML, GML - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων: χωρικές εφαρμογές, χωροχρονικές εφαρμογές, μοντελοποίηση, χώρος, χρόνος, εννοιολογικό μοντέλο, λογικό μοντέλο, επίπεδο, spatial applicationw, spatiotemporal applications, modeling, space, time, conceptual model, logical model, layer/map


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:30:05Z
2009-03-03T09:20:03Z


Γλώσσες Ορισμού Δεδομένων: Η παρακολούθηση του μαγνητοσκοπημένου υλικού απαιτεί 17 λεπτά και χρειάζεται ο φοιτητής να κρατά σημειώσεις για την καλύτερη παρακολούθηση του υλικού. - Μοντελοποίηση χωροχρονικών δεδομένων: Η παρακολούθηση του μαγνητοσκοπημένου υλικού απαιτεί 44 λεπτά και χρειάζεται ο φοιτητής να κρατά σημειώσεις για την καλύτερη παρακολούθηση του υλικού. (1 Ώρα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.