Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Εισαγωγικές έννοιες των διαφορικών εξισώσεων – Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και εφαρμογές – Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης και εφαρμογές)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Εισαγωγικές έννοιες των διαφορικών εξισώσεων – Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και εφαρμογές – Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης και εφαρμογές)

Πετροπούλου, Ευγενία

Αλεβίζος, Φίλιππος
Τζαμαρίας, Σπύρος
Τσιγγέλης, Μιχαήλ

Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικοιωθούν με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης που καλύπτεται στη θεματική ενότητα ΦΥΕ 20, οι οποίες όπως διαφαίνεται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και τις Ο.Σ.Σ. τους δυσκολεύουν αρκετά. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. συμπληρώνει τόσο τον τόμο: Α. Μπούντης, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Β: «Διαφορικές Εξισώσεις Ι», ΕΑΠ, Πάτρα, 2001, που εκδίδεται από το Ε.Α.Π. και προσφέρεται στους φοιτητές, όσο και το υπάρχον εναλλακτικό διδακτικό υλικό συνοπτικής θεωρίας και ασκήσεων υπό μορφή υπερκειμένου. Επιπλέον, θεωρούμε ότι βελτιώνεται περαιτέρω το ανωτέρω υλικό του Ε.Α.Π. που προσφέρεται στους φοιτητές, δεδομένου ότι αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος οι περισσότερες από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες επίλυσης διαφορικών εξισώσεων καθώς και αρκετές βασικές εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων σε διάφορους τομείς. Με την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής θα εξοικοιωθεί περισσότερο με τις ανωτέρω έννοιες.
Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. αναφέρεται στη μεθοδολογία επίλυσης διαφορικών εξισώσεων Riccati, Euler, γραμμικών ομογενών και μη ομογενών διαφορικών εξισώσεων ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, καθώς επίσης και στην επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση του Mathematica. Εμπεριέχονται δε αρκετά λυμένα παραάδειγματα καθώς και εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων σε διάφορα προβλήματα.

Webcast

Εφαρμογές
Γραμμικές
Riccati
Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές
Mathematica
Euler
Ομογενείς και μη ομογενείς
Linear


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-05T07:41:44Z
2013-12-13T13:08:30Z


Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται περίπου 7 εβδομάδες προσεκτικής μελέτης. Για την μελέτη αυτή είναι απαραίτητη η προσεκτική μελέτη των αντίστοιχων παραγράφων από τον Τόμο «Α. Μπούντης, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Β: «Διαφορικές Εξισώσεις Ι», ΕΑΠ, Πάτρα, 2001». (3 Ώρες + 32 Λεπτά + 28 Δεύτερα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.