Επιφανειακά και Διεπιφανειακά Φαινόμενα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επιφανειακά και Διεπιφανειακά Φαινόμενα

Λυκουργιώτης, Αλέξης
Κορδούλης, Χρήστος
Μπουρίκας, Κυριάκος

Λυκουργιώτης, Αλέξης
Κορδούλης, Χρήστος

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα εναλλακτικό και συνάμα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό του βιβλίου «Καταλυτικές Επιφάνειες», της ομώνυμης Θεματικής Ενότητας, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος», του ΕΑΠ. Το υλικό είναι μία σειρά βιντεοδιαλέξεων συνολικής διάρκειας περίπου 13,5 ωρών, με γενικό τίτλο «Επιφανειακά και Διεπιφανειακά Φαινόμενα». Αποτελείται από 36 μαθήματα – βιντεοδιαλέξεις, τα οποία αντιστοιχούν σε ορισμένα κεφάλαια του διδακτικού βιβλίου. Έτσι, το συγκεκριμένο υλικό έχει στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πληρέστερα και να εμβαθύνετε στο περιεχόμενο των κεφαλαίων αυτών.
Το παρόν ΕΔΥ είναι μια σειρά 36 βιντεοδιαλέξεων – μαθημάτων με γενικό τίτλο «Επιφανειακά και Διεπιφανειακά Φαινόμενα». Εντάσσεται στα πλαίσια της Θ.Ε. «Καταλυτικές Επιφάνειες» και σχετίζεται άμεσα με τα κεφάλαια του ομώνυμου διδακτικού βιβλίου. Στόχο έχει την πληρέστερη κατανόηση, αλλά και την περαιτέρω εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο αυτής της Θ.Ε. Οι βιντεοδιαλέξεις – μαθήματα παρουσιάζονται με χρήση διαφανειών Power Point.

Webcast

Πρότυπο βετ
Chemisorption
Multilayer adsorption
Χημειορόφηση
Πολυστρωματική προσρόφηση
Ειδική επιφάνεια
Physical adsorption
Αλληλεπιδράσεις τροχιακών
Προσροφητική ετερογένεια
Φυσική προσρόφηση
Langmuir model
Adsorptive heterogeneity
Orbital interactions
Πρότυπο langmuir

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:25:16Z
2009-03-05T12:29:12Z


((36 Διαλέξεις)13 Ώρες + 25 Λεπτά + 58 Δεύτερα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.