Τυπικές Προδιαγραφές: Δίκτυα Petri - Τυπικές Προδιαγραφές: Η τυπική γλώσσα Ζ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤυπικές Προδιαγραφές: Δίκτυα Petri - Τυπικές Προδιαγραφές: Η τυπική γλώσσα Ζ

Τσιρίγκα, Βικτωρία

Ξένος, Μιχάλης
Σκόδρας, Αθανάσιος

Τυπικές Προδιαγραφές: Δίκτυα Petri: Στις διάφορες ενότητες συμπεριλαμβάνονται μία σειρά από παραδείγματα και ασκήσεις προς επίλυση με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης. Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου εναλλακτικού υλικού, ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί: να εντοπίζει θέσεις και μεταβάσεις, να δημιουργεί δίκτυα συνθήκης γεγονότος για την προδιαγραφή απλών διαδικασιών, καθώς και προβλημάτων διαμοιρασμού πόρων, να προδιαγράφει προγράμματα με δίκτυα Petri, να δημιουργεί δίκτυα θέσης-μετάβασης για τη μοντελοποίηση διαδικασιών και συστημάτων αναμονής-εξυπηρέτησης. - Τυπικές Προδιαγραφές: Η τυπική γλώσσα Ζ: Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου εναλλακτικού υλικού, ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί: να δημιουργεί σχήματα στην τυπική γλώσσα Ζ, να δημιουργεί σχήματα για την προδιαγραφή λειτουργιών, να διαχειρίζεται λανθασμένες περιπτώσεις εκτέλεσης μίας λειτουργίας, να δημιουργεί προδιαγραφές στη γλώσσα Ζ χρησιμοποιώντας τη θεωρία συνόλων, να δημιουργεί προδιαγραφές στη γλώσσα Ζ χρησιμοποιώντας σχέσεις και συναρτήσεις, να συνδυάζει σχήματα με σκοπό τη μοντελοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού.
Τυπικές Προδιαγραφές: Δίκτυα Petri: Σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να αποσαφηνίσει το συμβολισμό των δικτύων Petri και να παρέχει μία σειρά από ολοκληρωμένα παραδείγματα μοντελοποίησης συστημάτων με τη βοήθεια των δικτύων αυτών. Επίσης, περιλαμβάνονται στο διδακτικό υλικό και μία σειρά από ασκήσεις που ο φοιτητής πρέπει να επιλύσει και να συγκρίνει τη λύση του με τις ενδεικτικές λύσεις που παρέχονται. Το παρόν υλικό θα πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με το κεφάλαιο 8 του 1ου τόμου «Τυπικές Προδιαγραφές», καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα webcast για δίκτυα Petri. - Τυπικές Προδιαγραφές: Η τυπική γλώσσα Ζ: Σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να αποσαφηνίσει το βασικό συμβολισμό της τυπικής γλώσσας Ζ και να παρέχει μία σειρά από ολοκληρωμένα παραδείγματα μοντελοποίησης συστημάτων με τη βοήθεια της γλώσσας αυτής. Επίσης, περιλαμβάνονται στο διδακτικό υλικό και μία σειρά από ασκήσεις που ο φοιτητής πρέπει να επιλύσει και να συγκρίνει τη λύση του με τις ενδεικτικές λύσεις που παρέχονται. Το παρόν υλικό θα πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με το κεφάλαιο 7 του 1ου τόμου «Τυπικές Προδιαγραφές», καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα webcast που προτείνονται σε κάποιες ασκήσεις που παρουσιάζονται.

Hypertext

States
Δίκτυα Petri
Τεκμήρια
Δίκτυα συνθήκης-γεγονότος
Δίκτυα θέσης-μετάβασης
Transitions
Μεταβάσεις
Θέσεις
Condition-event networks
Τυπικές Προδιαγραφές
Tokens

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T09:51:31Z
2013-12-13T14:50:19Z


Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ εξαρτάται από το είδος μελέτης του φοιτητή. Στην περίπτωση που το υλικό μελετάται για πρώτη φορά, ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει κάθε ενότητα καθώς και τα παραδείγματα που παρατίθενται και στη συνέχεια να προσπαθήσει να λύσει τις προτεινόμενες ασκήσεις. Τέλος, για κάθε άσκηση πρέπει να γίνει μελέτη της ενδεικτικής λύσης που παρατίθεται. Στην περίπτωση που ο φοιτητής μελετά το υλικό κάνοντας επανάληψη, τότε αρκεί να εστιάσει μόνο στα σημεία που έχει δυσκολίες. Τέλος, αν το διδακτικό υλικό μελετάται ως προετοιμασία για τις εξετάσεις, προτείνεται ο φοιτητής να προσπαθήσει να επιλύσει τις διάφορες ασκήσεις και να εξετάσει την ορθότητα της λύσης του συγκρίνοντάς την με την προτεινόμενη λύση. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους μέγιστους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα που αντιστοιχούν στην περίπτωση όπου το υλικό μελετάται για πρώτη φορά. Στην πρώτη ενότητα, ο φοιτητής θα μελετήσει το βασικό συμβολισμό των δικτύων Petri και θα μάθει να αναγνωρίζει τις θέσεις και τις μεταβάσεις. Για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας αρκούν 15 λεπτά. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπαραστήσουμε διάφορες προγραμματιστικές δομές με τη βοήθεια δικτύων Petri (απαιτούνται περίπου 10 λεπτά για τη μελέτη της ενότητας). Αν κάποιος φοιτητής μελετά το υλικό για επανάληψη, δεν κρίνεται αναγκαίο να ασχοληθεί με τις δύο εισαγωγικές ενότητες. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα δίκτυα συνθήκης γεγονότος. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να δει ο φοιτητής και στη συνέχεια να προσπαθήσει να λύσει μία προτεινόμενη άσκηση. Για τη μελέτη του παραδείγματος θα χρειαστούν περίπου 15 λεπτά, ενώ για τη λύση της άσκηση 5 λεπτά ή ίσως λίγο παραπάνω. Στην τέταρτη ενότητα ασχολούμαστε με τον τρόπο μοντελοποίησης προβλημάτων διαμοιρασμού πόρων με τη βοήθεια δικτύων συνθήκης-γεγονότος. Αρχικά ο φοιτητής καλείται να μελετήσει τον τρόπο που εργαζόμαστε όταν λύνουμε τέτοια προβλήματα (απαιτείται περίπου 1 ώρα) και στη συνέχεια καλείται να λύσει μία άσκηση, στην οποία θα πρέπει να αφιερώσει 15-30 λεπτά. Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει το βασικό συμβολισμό των δικτύων θέσης-μετάβασης καθώς και τις διαφορές των συγκεκριμένων δικτύων από τα δίκτυα συνθήκης-γεγονότος. Για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας, ο φοιτητής δεν θα χρειαστεί πάνω από 15 λεπτά. Στην έκτη ενότητα συζητείται ο τρόπος που μπορούμε να μοντελοποιήσουμε συστήματα αναμονής-εξυπηρέτησης με τη βοήθεια δικτύων θέσης-μετάβασης. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση ενός παραδείγματος (που απαιτεί 15 λεπτά) και στη συνέχεια, ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει περίπου 10 λεπτά για την επίλυση μίας άσκησης. Τέλος, η έβδομη ενότητα παρουσιάζει τη μοντελοποίηση διαδικασιών εργασίας με τη βοήθεια δικτύων θέσης-μετάβασης. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, αρχικά παρέχεται ένα εκτενές παράδειγμα για το οποίο ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει 1 ώρα. Στη συνέχεια, ο φοιτητής καλείται να λύσει μία άσκηση, η οποία απαιτεί περίπου 30 λεπτά για την επίλυσή της. (46 Σελίδες + 24 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.