Αξιολόγηση της προσληπτικής δεξιότητας του γραπτού λόγου στα πιστοποιητικά γερμανικής γλωσσομάθειας στην Ελλάδα βάσει ενός περιγραφικού δείκτη (Β1-Β2)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση της προσληπτικής δεξιότητας του γραπτού λόγου στα πιστοποιητικά γερμανικής γλωσσομάθειας στην Ελλάδα βάσει ενός περιγραφικού δείκτη (Β1-Β2)

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΟΜΒΑ

Διπλωματική εργασία


Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:40:55Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.