ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008-01-31
2013-12-16T11:06:05Z
2009-07-29
2010-10-10


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.