ΤΟ Ε-ΜΑRKETING ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
E-MARKETING IN NEW GREEK TOURISM 
ENTERPRISE AND ESPECIALLY IN ONLINE TRAVEL AGENCIES
ΤΟ Ε-ΜΑRKETING ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Gonianakis, Ioannis

Katsoni, Vasiliki
Tsiamis, Ioannis

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.2.1: Παγκόσμια χρήση του Διαδικτύου ανα Ήπειρο, 2014 ……………………15
2.2.2: Πρόσβαση στο Διαδικτύο ανά Γεωγραφική Περιοχή 2011- 2014, (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή) ………………………………………………………16
2.4.1: Ανάπτυξη Διαδικτυακού Μάρκετινγκ 2013, (πηγή: Econsultancy) ………….20 2.5.1.2 Ποσοστό επισκεψιμότητας ανά σελίδα της google (πηγή: Chitica ) ……….23 2.5.4.1 Επιστροφή χρημάτων για κάθε 1$. Πηγή : Direct Marketing Association ….42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1.1 Χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας κάποιο από τα ακόλουθα εργαλεία μάρκετινγκ, πωλήσεων, ή web 2.0;, (Πηγή: BCG) ……………………………………………….53 3.1.2 : Μερίδιο των πωλήσεων μέσω Διαδικτύου στις συνολικές πωλήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη για την περίοδο 1998-2006 Πηγή: Capgemini (2005), Trends in the European Leisure Travel Industry…………………………….57 3.2.1 : Προυπολογισμός για SEO (πηγή: Econsultancy) ……………………………60 3.2.2 : Προυπολογισμός για SEM (πηγή: Econsultancy) ……………………………61 3.2.3 : Προυπολογισμός για SMM (πηγή: Econsultancy) ………………………… 62 3.2.4 : Τεχνικές e-marketing που προσφέρουν μεγαλύτερο conversion rate (Πηγή : BtoB) ……………………………………………………………………………… 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5.1.1: Όνομα Επιχείρησης …………………………………………………………68 5.2.1: Ύπαρξη Εταιρικής Ιστοσελίδας …………………………………………….69 5.3.1: Ποιός έχει την ευθύνη για τη συντήρηση της ιστοσελίδας …………………70 5.4.1: Είναι responsive η ιστοσελίδας σας ………………………………………..71 5.5.1: Ποσοστό ηλεκτρονικών κρατήσεων στις συνολικές κρατήσεις ……………73 5.6.1: Κύριες χώρες προέλευσης πελατών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές (εκτός Ελλάδας) ……………………………………………………………………74 5.8.1: Κύριες χώρες προέλευσης πελατών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές (εκτός Ελλάδας) ……………………………………………………………………76 5.9.1: Γιατί θεωρείτε ότι το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ είναι αποδοτική στρατηγική για τις σύγχρονες επιχειρήσεις; …………………………………………………….. 77 5.10.1: Γιατί πιστεύετε ότι οι προσπάθειες για το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ πρέπει να είναι συνεχείς; ……………………………………………………………………79 5.11.1: Γιατί πιστεύετε ότι οι προσπάθειες για το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ πρέπει να είναι συνεχείς; …………………………………………………………………..…80 5.12.1: Επίδραση των Social Media ………………………………………………..81 5.13.1: Κρίνοντας κάθε μέρος του διαδικτυακού μάρκετινγκ ………………….….83 5.14.1: Κρίνοντας κάθε μέρος του διαδικτυακού μάρκετινγκ ………………… ….85 5.15.1: Για ποίο λόγο πιστεύετε ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) τις διαδικασίες του Online Marketing; …86 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.5.1.1 Χρήση των μηχανών αναζήτησης παγκοσμίως 2013-2014 (πηγή:Shareaholic) ……………………………………………………………………………………… 22
2.5.2.1 - Έσοδα από διαφημίσεις για το 2013 - 2017 στην Αμερική ……………….36 2.6.1.1 Κίνηση ιστοσελίδας CreteTravel.com μέσω Google Analytics ……………..49 2.6.1.1.1 Κίνηση από Facebook, Twitter, Linked In ………………..………………50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 Κατηγοριοποίηση τουριστικών γραφείων βάσει της χρήσης του internet, εργαλείων internet……………………………………………………………………89 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.5.1.2.1 On Page Optimization ……………………………………………………27 2.5.1.3.1 Off Page Optimization ………………………………………………….. 31 2.5.2.1 Social media marketing ……………………………………………………33 2.5.3.1 Pay Per Click …………………………………………………..…………. 39 2.5.3.2 Search Engine Marketing …………………………………………………..41 2.5.5.1 Affiliation Marketing Model(Πηγή www.smartbusinessjourney.com) …….44 2.5.6.1 Ad Banners Example (πηγή: Google images)……………………….………46
Η συνεχής και αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας και της χρήσης του διαδικτύου, φέρνουν στο προσκήνιο νέες ευκαιρίες για την προώθηση του τουρισμού, τονίζουν την αναγκαιότητα για χρήση αποδοτικότερων και "εξυπνότερων" μεθόδων προσέλκυσης τουριστών, καθώς και για τη διατήρηση της επιθυμίας τους για πραγματοποίηση διακοπών. Η έλευση του διαδικτύου έχει φέρει πρωτόγνωρες ευκαιρίες και προκλήσεις για τον τουρισμό, ως μία βιομηχανία που εξαρτάται έντονα από την πληροφορία. 
Στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και της εδραίωσης της πληροφοριακής και επικοινωνιακής τεχνολογίας στη ζωή μας, η χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναγκαίο εργαλείο. Η αναγκαιότητα που γεννά η εποχή του διαδικτύου έχει γίνει πλέον απόλυτα κατανοητή από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου και ιδιαίτερα του τουριστικού κλάδου, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στο διαδίκτυο για να ενημερωθούν και να αγοράσουν υπηρεσίες και προϊόντα του τουρισμού. Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα δυναμικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο παρέχει τεράστια οφέλη για κάθε τουριστική επιχείρηση και ιδαιτέρως για τα τουριστικά γραφεία που τα τελευταία χρόνια πολλά από αυτά έχουν μετατραπεί σε Διαδικτυακά Τουριστικά Γραφεία. Τα συγκεκριμένα τουριστικά γραφεία έχουν βρει νέους τρόπους για να επιτύχουν τους στόχους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων μέσω της χρήσης των εργαλείων, δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών του διαδικτύου.
Το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ, γνωστό και στην ξένη βιβλιογραφία ως e-marketing, internet marketing, web marketing, online marketing ή digital marketing, είναι ένας ευρύς όρος, που εσωκλείει ενέργειες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. To Internet έχει δημιουργήσει πολλά μοναδικά οφέλη στο μάρκετινγκ, όπως τα χαμηλά κόστη στη διανομή της πληροφορίας και τη παγκόσμια προσέλκυση κοινού.
Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η περιγραφή των τεχνικών του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ, καθώς και πως αυτό χρησιμοποιείται ως εργαλείο του μάρκετινγκ από τις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία. Το επονομαζόμενο “web marketing” έχει επηρεάσει πολύπλευρα την λειτουργία των τουριστικών γραφείων και ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει σε ποιο βαθμό τα Ελληνικά τουριστικά γραφεία χρησιμοποιούν το web και κατά πόσο έχουν υιοθετήσει τα τελευταία εργαλεία του ώστε να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους και να προσελκύσουν πελάτες.
The continuous and rapid progress of technology and the use of the internet bring new opportunities to the promotion of tourism, emphasize the need for more efficient and "smarter" methods of attracting tourists, as well as maintaining their desire for holiday. The advent of the internet has brought unprecedented opportunities and challenges to tourism, as an industry that is heavily dependent on information. In today's competitive conditions of business and the consolidation of information and communication technology in our lives, the use of the Internet is a necessary tool. The necessity of the Internet is now fully understood by the whole business world, especially the tourism industry, since more and more consumers are turning to the internet to get informed and buy tourism services and products. The internet is now a dynamically competitive environment, which provides enormous benefits for every tourist business and especially for travel agencies that in recent years have many of them turned into Internet Travel Agencies. These travel agencies have found new ways to achieve marketing and sales goals through the use of Internet tools, features and features. Internet Marketing, also known in foreign literature as e-marketing, internet marketing, web marketing, online marketing or digital marketing, is a broad term that encompasses promotions of products and services over the internet. The Internet has created many unique marketing benefits, such as low costs of information distribution and global audience attraction. The topic of this dissertation is the description of the techniques of Internet Marketing and how this is used as a marketing tool by the modern tourist companies and especially the Internet travel agencies. So-called "web marketing" has influenced the operation of travel agencies and the purpose of this research is to investigate the extent to which Greek travel agencies use the web and how they have adopted their latest tools to promote their business and to attract customers.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαφήμιση στο διαδίκτυο
E-mail Marketing
Τουριστικά Γραφεία
Internet Marketing
Affiliate Marketing
Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
εχνικές Διαδικτυακού Μάρκετινγκ
E-marketing
Social Media Marketing
Travel Agencies
Search Engine Optimization
Pay Per Click Tεχνικές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-09T07:23:32Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
27
108*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)