ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ- ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ- ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΚΑΡΑΝΤΖΑ, ΙΣΜΗΝΗ

Κονταρίδης, Δημήτρης
Bάκρος, Ιωάννης
Κορδούλης, Χρήστος

Οι διάφορες διεργασίες που πραγματοποιούνται στις βιομηχανικές μονάδες έχουν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση βλαβερών ουσιών στην ατμόσφαιρα. Μια σημαντική κατηγορία ατμοσφαιρικών ρύπων είναι και τα αιωρούμενα σωματίδια (particulate matter-PM). Τα PM αποτελούνται από μείγμα στερεών και υγρών σωματιδίων και διαφέρουν ως προς την προέλευση, τη σύσταση και το μέγεθός τους. Στις μέρες μας τα PM αποτελούν απειλή για το περιβάλλον και για την υγεία των έμβιων όντων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξεταστούν τα επίπεδα των εκπομπών των PM σε διάφορες πόλεις- σταθμούς της Ευρώπης καθώς και η εξέλιξή τους με την πάροδο των ετών. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πληροφορίες σχετικά με τους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης των PM. Στο επίκεντρο αυτής της Διπλωματικής Εργασίας θα βρεθούν κάποιες τεχνολογίες, που έχουν προταθεί από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, και οι οποίες φαίνεται πως θα χρησιμοποιηθούν ευρύτερα κατά τα επόμενα χρόνια. Η παρούσα εργασία αποτελεί συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και σύνθεσή τους, κυρίως από ερευνητικές εργασίες και άρθρα ανασκόπησης.
Περιέχει σχήματα και πίνακες
The various processes carried out in industrial plants result in the release of harmful substances into the atmosphere. An important category of air pollutants is particulate matter (PM). PM consists of a mixture of solid and liquid particles and differs in origin, composition and size. Nowadays PM poses a threat to the environment and to the health of living beings. The purpose of this thesis is to examine the levels of these emissions in various European cities and their evolution over the years. Information on modern ways of dealing with PM will then be presented and discussed. Additionally there will be presented some technologies, which have been proposed by various universities and research centers, and which appear to be wider in the coming years. The method I followed for the development of the present Diploma Thesis is based on the collection of information from various bibliographic sources, research papers and review articles.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αιωρούμενα σωματίδια
Βιομηχανία
Τεχνολογίες αντιρύπανσης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T07:25:26Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
157
5*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)