Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
THE FINANCIAL CRISIS AND ITS IMPACT ON THE BANKING SYSTEM AND ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με το όρο οικονομική κρίση αναφερόμαστε στο φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που βιώνει πιο έντονα την κρίση του 2008, και αυτό γιατί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας είναι η ύπαρξη διαρθρωτικών προβλημάτων, τα οποία υπήρχαν ακόμη πολύ πριν την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια με την εμμονή στην άσκηση πολιτικών στη κατεύθυνση των αυτορυθμιζόμενων αγορών .Η οικονομική κρίση προκαλεί δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, δεδομένου ότι η μείωση ή και η απουσία εισοδήματος προκαλεί απώλειες στην ευημερία και ωθεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια. Το διεθνές εμπόριο, ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης και η απασχόληση αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διεθνής οικονομία.Είναι κοινός αποδεκτό ότι η παρούσα κρίση οδηγεί σε μηδενικό ή και αρνητικό ρυθμό την ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ
The term economic crisis refers to the situation where an economy is characterized by a lasting and appreciable decline in its economic activity.Greece is one of the countries which affected most from the crisis in 2008, because the main feature of the Greek economy is the existence of structural problems that were still exist before the emergence of the financial and economic crisis, and have expanded in recent years with persistence in pursuing policies in the direction of self-regulating markets. The economic crisis is having a dramatic impact on social life, the reduce of income causes loss of prosperity and pushes large sections of the population into poverty. International trade, economic development and employment affected from the situation in which the international economy is located. It is commonly accepted that the current crisis leads to zero or even negative growth in the global economy.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ECONOMIC CRISIS
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
BANK SYSTEM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-10T06:51:14Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

11
0
85*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)