Η αξιοποίηση της τέχνης για την ενίσχυση της δημιουργικότητας. Οι εμπειρίες των δασκάλων.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Η αξιοποίηση της τέχνης για την ενίσχυση της δημιουργικότητας. Οι εμπειρίες των δασκάλων.

Τσανούλα, Ευσταθία

Γιώτη, Λαμπρίνα

0
Purpose: This paper summarizes the role of the arts in developing and fostering creativity in schools. We briefly present the literature on the concept of creativity and its relation to the arts, as well as studies on the readiness and willingness of teachers to include the arts in their daily practice. We summarize barriers commonly reported in the educational literature. Methodology: To confirm literature findings empirically, we carried out interviews with six primary school teachers in Attica, regarding their experiences with using the arts in teaching. Results: We report their impressions and attitudes towards the arts and creativity, as well as barriers they describe to have come across in their practice, and possible solutions to these, pertaining to their own education. Originality: This is the first qualitative study on a sample of Greek educators regarding arts and creativity. Implementation: There is a need for more opportunities for lifelong education on fostering creativity through the arts for school teachers, and for the implementation of programs with consistency over an extended period of time.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο της τέχνης στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της δημιουργικότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας της δημιουργικότητας και της σχέσης της με την τέχνη και παρουσιάζονται στοιχεία για την ετοιμότητα και την προθυμία των εκπαιδευτικών να εντάξουν τη δημιουργικότητα και την τέχνη στο καθημερινό μάθημα. Μεθοδολογία: Το φαινόμενο προσεγγίζεται με τη μέθοδο της συνέντευξης. Τα περιεχόμενα αναλύονται με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα. Αποτελέσματα: Παρατίθενται οι εμπειρίες δείγματος έξι εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την τέχνη, καθώς και τα εμπόδια που εντοπίζουν στην εφαρμογή της δημιουργικής διδασκαλίας. Τέλος, γίνεται αναφορά σε προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Πρωτοτυπία: Πρόκειται για την πρώτη μελέτη συνέντευξης σε δείγμα εκπαιδευτικών της Αττικής πάνω στο θέμα. Εφαρμογή: Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν την ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσω της δια βίου μάθησης, αλλά και τη συστηματική εισαγωγή της τέχνης στα σχολεία και την αποφυγή αποσπασματικών προσπαθειών χωρίς μόνιμο χαρακτήρα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δημιουργικότητα
Εκπαιδευτικός
Δια βίου εκπάιδευση
Τέχνη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T06:56:05Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
2
80*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)