ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ , ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

0
Ο τουρισμός καθιστά ένα κλάδο της οικονομίας, ο οποίος γνωρίζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και συντελεί στην ενίσχυση της οικονομίας του τόπου όπου αναπτύσσεται. Υπάρχουν πολλά είδη τουρισμού αλλά και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες προσελκύουν πλήθος τουριστών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τα χόμπι και τις ανάγκες του καθενός. Το μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο διαδραματίζει κύριο ρόλο στην προσέλκυση επισκεπτών και έτσι κρίνεται αναγκαίο να εφαρμόζονται κάθε φόρα οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Ενώ, η εφαρμογή του τουριστικού μάρκετινγκ είναι αναγκαία και στην περίπτωση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με απώτερο σκοπό την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών. Επιπλέον, είναι σημαντικό το μάρκετινγκ που εφαρμόζεται στην τουρισμό, να προσαρμόζεται κάθε φόρα στις προτιμήσεις αλλά και τις ανάγκες που έχουν οι νέοι πελάτες, καθώς αυτές μεταβάλλονται συνεχώς.
Tourism is a branch of the economy, which is very much growing and helps to strengthen the economy of the place where it grows. There are many types of tourism and alternative forms of tourism, which attract many tourists according to their interests, hobbies and needs. Marketing in the tourism industry plays a major role in attracting visitors, and it is therefore necessary to apply the most effective marketing strategies to every forum. While the implementation of tourism marketing is also necessary in the case of alternative forms of tourism, with the ultimate goal of attracting as many visitors as possible. In addition, it is important that marketing applied to tourism adapts each forum to the preferences and needs of new customers as they constantly change

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-10T07:00:35Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
83*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)