Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη δημόσια εκπαίδευση σε σχολικές μονάδες με μεικτό πληθυσμό μαθητών. Το παράδειγμα σχολικής μονάδας στο Δήμο Αθηναίων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη δημόσια εκπαίδευση σε σχολικές μονάδες με μεικτό πληθυσμό μαθητών. Το παράδειγμα σχολικής μονάδας στο Δήμο Αθηναίων

Παπαναγιώτου, Ηλίας

Μπάκας, Θωμάς
Λεβεντάκης, Χαράλαμπος

In this study, however, interest is focused on the burnout of teachers. The teacher’s profession is distinguished by his humanitarian character, which in many cases increases his anxiety and leads to professional burnout. The factors responsible for creating burnout vary and concern, in particular, the created problems by the economic crisis and the modernization of the educational process. Furthermore, the problems which are faced by teachers in multicultural classes are considered serious, mainly because of their limited training, which requires further investigation of the issue. For this reason, this study will research and assess the professional exhaustion of teachers in multicultural classes in order to understand the degree of the seriousness of the problem. The research methodology that has been followed in our study is quantitative research with the use of interviews with eight teachers that are occupied in 7th High School of Athens. Findings have shown that indeed exist a certain grade of job burnout caused by many factors i.e. the absence of preparatory lessons in Greek language.
Περιέχει: πίνακες 3, σχεδιαγράμματα 3
Στη συγκεκριμένη μελέτη, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού διακρίνεται για τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σε αρκετές περιπτώσεις το άγχος του και να οδηγείται σε μεγάλη ψυχοσωματική κόπωση. Οι παράγοντες δημιουργίας του φαινομένου αυτού ποικίλουν και αφορούν, κυρίως, τα προβλήματα, που δημιουργούνται από την οικονομική κρίση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εν προκειμένω διερευνάται και αξιολογείται η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικές τάξεις, προκειμένου να κατανοηθεί το μέγεθος της σοβαρότητας του προβλήματος. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία έρευνας συνίσταται στην ποιοτική έρευνα με την χρήση του εργαλείου των ημιδομημένων συνεντεύξεων και της συνακόλουθης ανάλυσης περιεχομένου και κριτικής παράθεσης των απόψεων των ερωτηθέντων (οκτώ εκπαιδευτικοί του 7ου Γυμνασίου Αθηνών). Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων σχεδιάστηκαν σε 4 άξονες προκειμένου να απαντηθούν από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας. Το αποτέλεσμα των συνεντεύξεων ήταν πως οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν αναγνώρισαν στη διαφορετικότητα το πεδίο για εμβάθυνση σε ποικίλες πολιτισμικές ταυτότητες και κατάργηση των στερεοτύπων, χρέωσαν όμως στην πολυπολιτισμική σύνθεση των τάξεων το αίσθημα κόπωσης και άγχους. Η αιτία για την εξουθένωσή τους εντοπίζεται στις ελλείψεις τόσο υλικοτεχνικές όσο και γενικότερου εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Η έλλειψη τμημάτων προπαρασκευαστικών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η παντελής σχεδόν απουσία υλικού διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συνιστούν ουσιαστικά προσκόμματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

job burnout, teachers, bulling, school leadership, multicultural classrooms.
Επαγγελματική εξουθένωση, εκπαιδευτικοί, πολυπολιτισμική εκπαίδευση, σχολική ηγεσία, σχολικός εκφοβισμός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T09:34:02Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
29
73*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)