Οικογενειακές Διακοπές με ανήλικα παιδιά, σε Πολυτελή Ξενοδοχεία 5 αστέρων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Family vacations with young children, in 5 Star Hotels
Οικογενειακές Διακοπές με ανήλικα παιδιά, σε Πολυτελή Ξενοδοχεία 5 αστέρων

ΧΕΤΕΛΕΚΙΔΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ

Πανηγυράκης, Γεώργιος
Σκούρτης, Εμμανουήλ

Περιέχει πίνακες, διαγράμματα
Οι οικογένειες που πραγματοποιούν διακοπές με ανήλικα παιδιά σε ξενοδοχεία 5 αστέρων στην Ελλάδα, αποτελούν μια ομάδα ανθρώπων που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και πολυσύνθετες ανάγκες. Πρόκειται για μια ανάλυση των προϊόντων ,υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που παρέχονται στις οικογένειες κατά την διαμονή τους στα συγκεκριμένα τύπου καταλύματα. Πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις αλλά και μελέτη των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων 5 αστέρων στην Αθήνα αλλά και σε άλλους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της επικράτειας προκειμένου να συλλεχτούν και να αξιολογηθούν οι παροχές που απευθύνονται σε οικογένειες. Προσωπικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 15 οικογένειες με ανήλικα παιδιά με στόχο να καταγραφούν πληροφορίες που αφορούν θέματα γύρω από τις οικογενειακές διακοπές. Η συμβολή αυτής της έρευνα στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας επικεντρώνεται κυρίως στις βιωματικές ανάγκες των Ελλήνων γονιών με μικρά παιδιά καθώς και στα κριτήρια επιλογής ξενοδοχείου. Η έρευνα συμβάλλει στον εμπλουτισμό πληροφοριών και γνώσεων περιγράφοντας λεπτομερώς τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα ικανοποιήσουν και θα προσθέσουν αξία στις οικογενειακές διακοπές. Οι ανάγκες των μικρών παιδιών εμφανίζονται ως μια σημαντική μεταβλητή η οποία επηρεάζει την λήψη αποφάσεων που αφορούν της διακοπές. Τέλος πραγματοποιήθηκε ένα σχέδιο μάρκετινγκ του τουριστικού θέρετρου Club Mediterranee το οποίο εξειδικεύετε στην ικανοποίηση των οικογενειακών διακοπών με ανήλικα παιδιά όλων των ηλικιών. Τα ευρήματα αυτά πιστεύεται ότι θα βοηθήσουν τόσο τους ξενοδόχους όσο και τις οικογένειες κατά τον σχεδιασμό καθώς και την οργάνωση οικογενειακών διακοπών με ανήλικα παιδιά.
Families, who spend their holidays with their young children in 5-star hotels in Greece, are a group of people with special characteristics and complex needs. This research is an analysis of the products, services and activities provided to families during their stay in this type of accommodation. Phone interviews and search of the websites of the 5 star hotels in Athens but also in other important touristic destinations in the country, were conducted in order to collect and evaluate benefits related to families. Personal interviews were conducted on 15 families that had young children in order to collect information related to family holiday issues. The contribution of this research to the sector of tourism and hospitality focuses mainly on the experiential needs of Greek parents with young children, as well as on the hotel selection criteria they use. Specifically the research contributes to enriching information and knowledge by detailing the specific elements that will satisfy and add value to family holidays. The needs of young children are seen as an important variable that influences decision-making on holidays. Finally, a marketing plan was held at the Club Mediterranee tourist resort, which specializes in satisfying family vacations with minors of all ages. These findings are believed to help both hoteliers and families in planning and organizing family vacations with underage children.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διακοπές
friendly
5star
οικογένεια
παιδιά
5αστέρων
children
hotels
παροχές
ξενοδοχεία
vacation
amemities
family
φιλικά

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-10T10:54:04Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
112
18*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)