Ασφάλεια ασυρμάτων αδόμητων δικτύων – Ανίχνευση και αντιμετώπιση εισβολής

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Security of wireless ad-hoc networks : Intrusion detection and protection
Ασφάλεια ασυρμάτων αδόμητων δικτύων – Ανίχνευση και αντιμετώπιση εισβολής

ΚΑΠΟΤΗΣ - ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Γεώργιος

ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΗΣ, Πέτρος

Τα ασύρματα αδόμητα δίκτυα αποτελούν την κυρίαρχη δικτυακή υποδομή για την επικοινωνία συσκευών σε ένα σύστημα διάχυτου υπολογισμού το οποίο λόγω των σημαντικών περιορισμών επιτήρησης των φυσικών του ορίων τόσο σε γεωγραφικό - χωροταξικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών παρεμβολών, σε συνδυασμό με την απουσία κεντρικών υποδομών, παρουσιάζει υψηλό βαθμό έκθεσης σε κακόβουλες επιθέσεις που απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και συνοπτική παρουσίαση των βασικών προβλημάτων ασφαλείας των ασύρματων αδόμητων δικτύων, (με έμφαση στα προβλήματα που σχετίζονται με αδυναμίες των πρωτοκόλλων δρομολόγησης καθώς η πλειοψηφία των επιθετικών προσπαθειών έχουν ως στόχο το επίπεδο δικτύου μέσω διαταραχής της ορθής λειτουργίας των κανόνων δρομολόγησης ) , των τρόπων εντοπισμού και αντιμετώπισης εισβολών , και η λεπτομερής μελέτη, αξιολόγηση και επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης εισβολής τύπου DoS ειδικά για την περίπτωση ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων (Wireless Sensor Networks) μέσω του πρωτοκόλλου δρομολόγησης DLSR που προτείνουν οι Sudip Misra, P. Venkata Krishna, Kiran Isaac Abraham, Navin Sasikumar, και S. Fredun, η οποία θα γίνει με την υλοποίηση προσομοιωτή του πρωτοκόλλου DLSR προς επιβεβαίωση των δημοσιευθέντων πειραματικών δεδομένων των δημιουργών του
Κείμενο, πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The wireless ad hoc networks are the dominant components of several modern Distributed Computing Systems implementations, applied in locations suffering from significant limitations of surveillance of their physical borders and locations open to telecommunication interferences. The above problems combined with the absence of central infrastructure, make the ad hoc networks extremely exposed to malicious attacks that threaten their uninterrupted operation. The aim of this thesis is the study and summarization of the basic security problems of wireless ad hoc networks , focusing on the problems associated with weaknesses of the routing protocols which are the major target of the majority of the malicious attacks , the study of the intrusion detection and protection techniques, and the evaluation of the effectiveness of the DLSR protocol (invented by Sudip Misra, P. Venkata Krishna, Kiran Isaac Abraham, Navin Sasikumar, and S. Fredun) against the DoS attacks, using a customized DLSR simulator developed by the author of this thesis in JAVA environment in order to confirm the accuracy of the experimental results published by the inventors of the DLSR protocol. The major conclusion of the thesis is that an “absolute” ultimate solution for protecting an ad hoc network is not yet invented , while the currently available solutions are based on “creative adaptations” of the classical cryptography theory (its principles are also included in the theses) in the routing algorithms and in the ad hoc networks environments. Creativity for more effective adaptations, and improvement of the cryptography theory are the key factors that may lead us in the future closer to the “absolute” security solution

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ασφάλεια
Δρομολόγηση
Wireless Ad-hoc network
Routing
Ασύρματα Αδόμητα Δίκτυα
Security

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-01
2017-10-11T10:22:32Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
91*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)