Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΡΡΕ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
THE SIGNIFIGANCE OF CULTURAL MANAGEMENT IN THE FORMATION OF THE MODERN ROLE OF THE NON-PUBLIC MUSEUMS. THE CASE OF THE VORRES MUSEUM.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΡΡΕ.

ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΕΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΘΑΝΑΣΙΑ

0
The basic question concerned in the present thesis is related to which grounds should cultural organizations rely on, in order to survive economically, create and advance civilization with respect to public interest in an environment of economical crisis, social and ideological transformations and info-communicational changes. It is our opinion that the answer to this question has two dimensions : firstly, the application of proper management theories, strategic and marketing techniques and secondly, the enrichment of the role of the museum with social, educational, technological, innovative, interactive and multicultural components. The methodological procedure in order these questions to be answered was in the beginning bibliographical research in greek and foreign literature and then it was analyzed the case of the Vorres Museum. The data used for the Vorres Museum were retrieved by research in the internet and it was used questionnaire and interview with museum representative. Vorres Museum was established in 1983 by Ion Vorres, in Peania in Attica. Its collections constists of folklore and contemporary greek art surrounded by 18 acres of natural environment and wild gardens. The research findings not only confirm the original hypothesis, but enhance the role of management, strategy and marketing, as well as the need for further support of the social, educational, technological, innovative, interactive, multicultural role of the museum with respect to public interest.
Στην παρούσα εργασία το κεντρικό ερώτημα έγκειται σε ποιους βασικούς άξονες θα πρέπει να στηριχθούν οι πολιτισμικοί οργανισμοί και ειδικά, τα μη κρατικά μουσεία προκειμένου να επιβιώσουν οικονομικά, να παράγουν και να προάγουν τον πολιτισμό με σεβασμό στο γενικό (δημόσιο) συμφέρον τη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης, των κοινωνικο- ιδεολογικών ανακατατάξεων και του συνεχώς μεταλλασσόμενου ψηφιο-επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Η δικιά μας θέση είναι ότι οι άξονες είναι δυο: πρώτον, η εύρεση και υιοθέτηση της κατάλληλης διαχείρισης, στρατηγικής και προώθησης και δεύτερον, η επέκταση του ρόλου του μουσείου με στοιχεία κοινωνικά, εκπαιδευτικά, τεχνολογικά, καινοτομίας, διαδραστικότητας και πολυπολιτισμικότητας. Από άποψη μεθοδολογίας για ν΄ απαντηθεί το ερώτημα αυτό διερευνήθηκε η βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη κι αναλύθηκε η περίπτωση του μη κρατικού, Μουσείου Βορρέ, με συλλογή στοιχείων από το διαδίκτυο, ερωτηματολόγιο και συνέντευξη με εκπρόσωπο του μουσείου. Το Μουσείο Βορρέ ιδρύθηκε το 1983 από τον Ίωνα Βορρέ στην Παιανία κι εκθέτει συλλογές Λαογραφικής και Σύγχρονης Ελληνικής τέχνης σ’ έναν χώρο φυσικής ομορφιάς και άγριων κήπων έκτασης 18 στρεμμάτων. Τα συμπεράσματα της εργασίας όχι μόνο επιβεβαιώνουν την αρχική μας υπόθεση, αλλά φαίνεται ότι πρέπει να εφαρμοστούν συστηματικότερα οι αρχές της διαχείρισης, της στρατηγικής και του μάρκετινγκ στον πολιτισμικό τομέα, όπως και η διεύρυνση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού, τεχνολογικού, καινοτόμου, διαδραστικού, πολυπολιτισμικού ρόλου του μουσείου με σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

cultural management
μαρκετινγκ
marketing
non governement/non profit cultural organizations
στρατηγική
σύγχρονο μουσείο
modern museum
Vorres Museum
strategy
πολιτιστική διαχείριση
Μουσείο Βορρέ
μη κρατικοί/μη κερδοσκοπικοί πολιτισμικοί οργανισμοί

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:31:48Z
2017-09


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
50
76*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)