"Δημόσια Ιστορία - Public History" και πολιτιστικά δρώμενα. Ένας νέος όρος στην Ελληνική πολιτισμική πραγματικότητα. Μελέτη περίπτωσης: Ομάδα Historistai.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
"Public History" and cultural events. A new term in greek cultural reality. Study case: Historistai team.
"Δημόσια Ιστορία - Public History" και πολιτιστικά δρώμενα. Ένας νέος όρος στην Ελληνική πολιτισμική πραγματικότητα. Μελέτη περίπτωσης: Ομάδα Historistai.

ΚΟΦΦΙΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΦΙΛΟΛΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ
ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ, ΟΛΓΑ

The present dissertation surveys public history in greek reality and its immediate connection to culture and cultural activities.The Historistai team is shown up to be functioning based upon the principles of public history with a series of actions.
Η παρούσα διπλωματική θέτει υπό έρευνα τη δημόσια ιστορία στην ελληνική πραγματικότητα και τη σύνδεσή της με τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Η ομάδα Historistai λειτουργεί στη βάση των αρχών της δημόσιας ιστορίας με μια σειρά από δράσεις.
Πίνακες 9, Γραφήματα 3, Φωτογραφίες 6.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Cultural events
πολιτιστικά δρώμενα
Δημόσια Ιστορία
Public History

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-01
2017-10-12T08:10:57Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
1
128*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)