"Η πολιτιστική Επικοινωνία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου:Η έκθεση "ΑΙΓΑΙΟΝ:Η γέννησης ενός Αρχιπελάγους"".

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The cultural communication of the Natural History Museum of Lesvos Petrified Forest:The exhibition "AEGEAN:Creation of an Archipelago"
"Η πολιτιστική Επικοινωνία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου:Η έκθεση "ΑΙΓΑΙΟΝ:Η γέννησης ενός Αρχιπελάγους"".

Καρίμαλη, Κωνσταντίνα

Κεντερελεδίου, Κλειώ
Ψύλλα, Μαριάννα

Περιέχει:Εικόνες
Καταδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της επικοινωνίας, που δίνει τη δυνατότητα σε ένα περιφερειακό & επιστημονικό μουσείο, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, να αποτελέσει μοχλό τοπικής ανάπτυξης και παράλληλα μέσω της διοργάνωσης της επιτυχούς έκθεσης ΑΙΓΑΙΟΝ:Η Γέννησης ενός Αρχιπελάγους, να προσελκύσει το εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές κοινό στα νησιά του Αιγαίου & στην Ελλάδα. Καθίσταται έτσι η έκθεση εργαλείο πολιτιστικής προβολής & τουριστικής προώθησης της Ελλάδας, των νησιών & της Λέσβου ανά τον κόσμο & σήμα κατατεθέν του Μουσείου. Με σκευή τη σημειολογική ανάλυση & με πλοηγό της ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους υπευθύνους της έκθεσης, επιχειρείται η αποκωδικοποίηση και ανάλυση των έκδηλων & υπόρρητων μηνυμάτων της έκθεσης & της αφίσας-φωτογραφίας που την προβάλλει & τη γνωστοποιεί στο κοινό & ιχνηλατείται ο τρόπος αντίδρασης των θεατών/επισκεπτών της. Διερευνάται πόσο αποτελεσματική είναι η επικοινωνία Μουσείου & κοινού & ο βαθμός πρόσληψης των μηνυμάτων από αυτό καθώς & η σημασία αυτού στην τοπική ανάπτυξη.
Ιn this thesis we demonstrate the important role of communication, which enables a regional scientific museum such as the Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest, to be a lever of local development through the organization of the successful exhibition AEGEAN:The Birth of an Archipelago. This exhibition attracts the domestic, European and international audience to the Aegean islands and to Greece, thus becoming a tool of cultural and tourist promotion of Greece, the islands,and Lesvos all over the world as well as a trademark of the Museum. With the use of semiotic analysis and with the aid of the semi-structured interviews with the exhibitors an attempt is made to decode and analyze the clear and hidden messages of theexhibition and the poster-photos, which the exhibition has on display. We also make an attempt to communicate with the relevant public and to trace the viewers’ reaction. Finally, we study how effective the Museum’s communication with the public is, how accessible its messages are, and how important it is for the local development.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Έκθεση ΑΙΓΑΙΟΝ:Η Γέννηση ενός Αρχιπελάγους
Σημειολογική & Θεματική ανάλυση μηνυμάτων
Πολιτιστική πολιτική & Περιφερειακή ανάπτυξη
Εκθέσεις & Μηνύματα
Πολιτιστική επικοινωνία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T08:53:20Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

111
1
81*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)