Η ανάπτυξη του αναρριχητικού τουρισμού.Μελέτη περίπτωσης :Λεωνίδιο Νότιας Κυνουρίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The development of rock climbing tourism.Case study : Leonidio of South Kynouria in Arcadia
Η ανάπτυξη του αναρριχητικού τουρισμού.Μελέτη περίπτωσης :Λεωνίδιο Νότιας Κυνουρίας

Πάρχα, Σταυρούλα

Σκαρμέας , Διονύσιος
Κατσώνη , Βασιλική

Alternative tourism shows a dynamic growth in recent years with more and more people looking for some special features that act as incentives for their travels. Climbing tourism is a representative form of alternative tourism and is part of adventure tourism. It is one of the fastest growing forms of tourism today and supports local communities and encourages sustainable practices. It is mainly aimed at younger tourists, who are in good physical shape, enjoying the adventure of conquering nature, while considering the difficulties of access to the natural landscape as challenges. Tourists of this type are passionate and risky and are also willing to pay extra for authentic and exciting experiences. It is estimated that climbers are an invisible clientele that creates a steady source of income in the region and requires little financial support. Also interested in the sustainable development of the destination, they support small family-owned local businesses for accommodation, catering, retail, personal services and entertainment, while environmental protection is a primary goal. The climbers are of a high level of education and the push motivation for climbing, depending on years of experience in the sport is: to be close to nature, to feel free, to control their physical abilities, to enjoy the wilderness and landscape and to relax and have fun. The pull motivations to a destination are: new climbing experiences, new rocks, safe routes, new places and their culture, engaging with locals and regional food. They also prefer destinations that are not very touristy and avoid crowds. Finally, the level of satisfaction of climbers in one destination depends on the quality of the rocks, the natural environment, the variety, the safety and the range of difficulty of the routes and the climate.
Ο εναλλακτικός τουρισμός παρουσιάζει μια δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με όλο και περισσότερους ανθρώπους να αναζητούν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που λειτουργούν σαν κίνητρα για τα ταξίδια τους. Ο αναρριχητικός τουρισμός αποτελεί αντιπροσωπευτική μορφή εναλλακτικού τουρισμού και εντάσσεται στο τουρισμό περιπέτειας, ο οποίος είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού σήμερα και ο οποίος υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και ενθαρρύνει βιώσιμες πρακτικές. Απευθύνεται κυρίως σε νεώτερους τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση, που απολαμβάνουν τη περιπέτεια της κατάκτησης της φύσης ενώ θεωρούν τις δυσκολίες πρόσβασης στο φυσικό τοπίο ως προκλήσεις Οι τουρίστες αυτού του τύπου είναι παθιασμένοι και ριψοκίνδυνοι και επίσης είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον για αυθεντικές και συναρπαστικές εμπειρίες. Εκτιμάται ότι οι αναρριχητές είναι μια αόρατη πελατεία που δημιουργεί μια σταθερή πηγή εσόδων στην περιοχή ενώ απαιτεί ελάχιστη οικονομική υποστήριξη. Επίσης ενδιαφέρονται για την αειφόρο ανάπτυξη του προορισμού, υποστηρίζουν τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας για διαμονή, εστίαση, λιανεμπόριο, προσωπικές υπηρεσίες και διασκέδαση ενώ η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Οι αναρριχητές είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου και τα κίνητρα που τους ωθούν στην αναρρίχηση, ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας στο άθλημα, είναι: να είναι κοντά στη φύση, να νιώσουν ελεύθεροι, να ελέγξουν τις σωματικές τους ικανότητες, να απολαύσουν την ερημιά και το τοπίο αλλά και για να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν. Οι λόγοι που τους έλκουν σε έναν προορισμό είναι: οι νέες αναρριχητικές εμπειρίες, οι νέοι βράχοι, οι ασφαλείς διαδρομές, οι νέοι τόποι και ο πολιτισμός τους, η συναναστροφή με τους ντόπιους και η τοπική κουζίνα. Επίσης προτιμούν προορισμούς που δεν είναι πολύ τουριστικοί και αποφεύγουν την πολυκοσμία. Τέλος το επίπεδο ικανοποίησης των αναρριχητών σε έναν προορισμό εξαρτάται από την ποιότητα των βράχων, το φυσικό περιβάλλον, την ποικιλία, την ασφάλεια, το εύρος δυσκολίας των διαδρομών και από το κλίμα.
Περιέχει εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Προορισμός
Αναρρίχηση
Αειφόρος ανάπτυξη
Αναρριχητικός τουρισμός
Φυσικό περιβάλλον
Κίνητρα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T09:14:06Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
249
72*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)