«Ο ρόλος των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στη συγκρότηση διαφορετικών τύπων επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών»

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
''Τhe role of formal and informal education and training in the construction of different types of teachers’ professional identity ''
«Ο ρόλος των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στη συγκρότηση διαφορετικών τύπων επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών»

Ιατράκη, Ειρήνη

Τσιώλης , Γεώργιος
Χατζηλεοντιάδου, Σοφία

Η παρούσα εργασία ερευνά τον ρόλο των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στη συγκρότηση διαφορετικών τύπων επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση των βιωμάτων τους και του λόγου τους, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανοούν τον ρόλο τους και λειτουργούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
In this work we explore the role of formal and informal education and training in the formation of different types of teachers’ professional identity. In particular, through the analysis of their perspective, we sought to grasp how primary education teachers understand their professional role and work within the educational process.
Περιέχει: πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

επιμόρφωση
επαγγελματική ταυτότητα
άτυπες μορφές εκπαίδευσης
εκπαιδευτικός
τυπικές μορφές εκπαίδευσης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T10:29:23Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
2
169*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)