Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN'S DRAWING ABILITY TO FAMILY'S SUBJECT
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΔΗ, ΕΥΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑΦΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΕΝΤΕΡΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να εξεταστεί η εξέλιξη της σχεδιαστικής ικανό¬τητας παιδιών προσχολικής ηλικίας στο θέμα της οικογένειας. Η έρευνα βασίστηκε στην ποιοτική μέθοδο με το δείγμα της να αποτελείται από 34 παιδιά (20 κορίτσια και 14 αγόρια) με ηλικίες από 3,5 έως 5,5 ετών. Το ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσαν οι ζωγραφιές των ίδιων των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα, και η δειγματοληψία ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας δεν επιβεβαιώνουν όσα αποτελέσματα αναδείχθηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να δώσει στοιχεία τα οποία να διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και εγκυρότητα ώστε να γίνει η έρευνα χρήσιμη σε γονείς, ερευνητές και ειδικούς σε θέματα παιδικής ψυχολογίας, καθώς και στοιχεία τα οποία προσδοκούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και την κεκτημένη γνώση.
The purpose of this paper is to examine the development of preschool children’s drawing ability to family’s subject. The survey based on the qualitative method, using a sample of 34 children (20 girls and 14 boys) aged between 3.5 to 5.5 years old. The children’s drawings for family acted as the surveying tool, while the sample taking was concluded in three phases. The survey aims at providing facts with credibility and validity, so that the survey can be of use to surveyors and experts in matters of children psychology, as facts that will contribute to the enrichment of currently existing bibliography and the acquired knowledge.
ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

εξέλιξη σχεδιαστικής ικανότητας
μορφή
περιεχόμενο
Παιδικό σχέδιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T10:31:51Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
138
63*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)