Ο γαμήλιος τουρισμός στην Ελλάδα-Μελέτη περίπτωσης το νησί της Μυκόνου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Wedding tourism in Greece-Case study the island of Mykonos
Ο γαμήλιος τουρισμός στην Ελλάδα-Μελέτη περίπτωσης το νησί της Μυκόνου

Σκαμπερδοπούλου, Μαρία
Skamperdopoulou, Maria

Γιαννούκου, Ιωάννα

Contains: tables and charts
Nowadays, the predominant trend of the tourist development is the alternative forms of tourism, which have been developed since the 1980s. One of the most contemporary and rapidly developing form of alternative tourism is wedding tourism. The wedding, constitutes a planned private event, that marks the celebration of the couple's love among relatives and friends. The key point in this thesis is destination weddings, meaning the weddings away from the permanent residence of the couple. Destination weddings have been evolved due to financial and social reasons, while the development of internet and social media has played a key role. In any case, the effects of wedding tourism are multiple for the destination both in the private and the public sector. Innovation defines wedding tourism, as new forms of wedding ceremonies have been appeared and promoted, contributing to the emergence of new tourist destinations. However, classic wedding destinations such as Italy or Mauritius have been established on the world tourist market, while in Greece the island of Santorini stands out. This thesis, focuses on the island of Mykonos, which is considered to be one of the main Greek tourist destinations. In Mykonos, a cosmopolitan destination, various alternative forms of tourism have been developed, including wedding tourism. The aim of this study is to explore the potential of Mykonos as a wedding destination and to prove if wedding tourism works in favor of the island. It will also examine whether the beauties of the island and the existing infrastructure attract wedding tourists.
Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που αναπτύχθηκαν από την δεκαετία του ’80 και έπειτα, αποτελούν σήμερα την κυρίαρχη τάση στην εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου. Μία από τις πιο σύγχρονες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες μορφές της εναλλακτικής τουριστικής αγοράς, αποτελεί ο γαμήλιος τουρισμός. Ο γάμος, αποτελώντας προγραμματισμένη ιδιωτική εκδήλωση, σηματοδοτεί τον εορτασμό της αγάπης του ζευγαριού μαζί με συγγενείς και φίλους. Οι γάμοι προορισμού, δηλαδή η πραγματοποίηση της τελετής μακριά από το μόνιμο τόπο κατοικίας του ζευγαριού, θα αποτελέσουν το κεντρικό σημείο έρευνας της παρούσας διπλωματικής. Οι λόγοι που αναπτύχθηκαν οι συγκεκριμένοι γάμοι είναι τόσο οικονομικοί όσο και κοινωνικοί, ενώ καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει η ανάπτυξη και η ευρεία χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι επιδράσεις του γαμήλιου τουρισμού είναι πολλαπλοί για τον τόπο προορισμού στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Χαρακτηριστικό του γαμήλιου τουρισμού παραμένει η καινοτομία, καθώς εμφανίζονται και προωθούνται νέες μορφές γαμήλιων τελετών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών. Ωστόσο, έχουν καθιερωθεί στην παγκόσμια τουριστική αγορά κλασικοί γαμήλιοι προορισμοί όπως η Ιταλία ή ο Μαυρίκιος, ενώ στην Ελλάδα ξεχωρίζει το νησί της Σαντορίνης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία το επίκεντρο θα αποτελέσει η περίπτωση της Μυκόνου, ένα νησί που θεωρείται από τους κυριότερους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Στην Μύκονο, αν και παραμένει ένας κοσμοπολίτικος προορισμός, έχουν αναπτυχθεί διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μεταξύ των οποίων και ο γαμήλιος τουρισμός. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τη δυναμική της Μυκόνου ως γαμήλιο προορισμό και να αποδείξει αν ο γαμήλιος τουρισμός λειτουργεί θετικά για το νησί. Επίσης, θα εξεταστεί κατά πόσο οι ομορφιές του νησιού και οι υπάρχουσες υποδομές προσελκύουν γαμήλιους τουρίστες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

wedding tourism
Mykonos
destination weddings
wedding
alternative tourism

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-16T10:38:45Z
2017-06-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

33
1
137*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)