ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ

ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΧΑ, ΕΥΧΑΡΙΣ

This paper is an attempt to explain the incredible flow of money and investment in the arts, explaining the incentives of individuals, corporations and institutions. Moreover its purpose is twofold. Initially, he tries to examine and analyze the landscape in the modern art market by giving a brief historical look, and on the other he explores the reason why huge amounts of money are invested in the art sector. The results of this survey are strongly different, and in particular the fact that while art is the property of all people and they can potentially all understand it, it is being bought and sold by a small elite. We try to understand why astronomical sums are invested by individuals, institutions and businesses in artworks, as well as who bought works of art before the economic crisis and who today. Also, what are the reasons for these investments? In the face of such a reality, we try to analyze the investors' profile, how art markets are moving in Greece and abroad, how art, artists and what results affect society directly And in the long run. This diploma gives us the opportunity to further explore the art market and the rules that govern it.
Η παρούσα εργασία είναι μία προσπάθεια να εξηγηθεί η απίστευτη ροή χρήματος και οι επενδύσεις προς τις τέχνες , εξηγώντας τα κίνητρα ιδιωτών, εταιρειών πολιτιστικών οργανισμών και ιδρυμάτων. Επιπλέον ο σκοπός της είναι διττός. Αρχικά προσπαθεί να εξετάσει και να αναλύσει το τοπίο στη σύγχρονη αγορά τέχνης δίνοντας και μία συνοπτική ιστορική ματιά, αφ ετέρου διερευνά τον λόγο για τον οποίο επενδύονται τεράστια χρηματικά ποσά στον τομέα της τέχνης. Στα αποτελέσματα της έρευνας αυτής υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις και συγκεκριμένα στο γεγονός πως ενώ η τέχνη είναι κτήμα όλων των ανθρώπων και μπορούν όλοι δυνητικά να την κατανοήσουν εν τούτοις γίνεται αντικείμενο αγοραπωλησίας από μία μικρή ελίτ. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί αστρονομικά ποσά επενδύονται από ιδιώτες, ιδρύματα και επιχειρήσεις σε καλλιτεχνήματα, καθώς και ποιοι αγόραζαν έργα τέχνης προ της οικονομικής κρίσης και ποιοι σήμερα. Επίσης ποιοι είναι οι λόγοι που τους κινούν σε αυτές τις επενδύσεις .Ενώπιον μιας τέτοιας πραγματικότητας προσπαθούμε να αναλύσουμε το προφίλ των επενδυτών, πώς κινούνται οι αγορές τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πώς επηρεάζεται η τέχνη, οι καλλιτέχνες και τί αποτελέσματα φέρνουν στην κοινωνία άμεσα και μακροπρόθεσμα. Η παρούσα διπλωματική μας δίνει το έναυσμα να ερευνηθεί περαιτέρω η αγορά τέχνης και οι κανόνες που τη διέπουν.
ΠΙΝΑΚΕΣ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΕΙΚΟΝΕΣ: 33

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-19T06:38:52Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
126
83*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)