Στρατηγική Καινοτομίας και Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Μικρών Περιφερειακών Μουσείων: Μελέτη Περίπτωσης στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Innovation Strategy and Local Sustainable Development of Small Regional Museums: A Case Study of the Museum of Visual Arts in Heraklion
Στρατηγική Καινοτομίας και Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Μικρών Περιφερειακών Μουσείων: Μελέτη Περίπτωσης στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου

Καλαθάκη, Αικατερίνη

Τσακηρίδη, Όλγα

There is no doubt that Culture and Art educate and refine, creating an ambiance of unity in the society. Therefore, Cultural Organizations are an essential medium leading to a sustainable development, as their goals and objectives are not about profit, but about offering to the society. However, they are still organizations that are not going to operate effectively, unless they function methodically, under a specific organizational structure. Following this concept, the principles of Management and Marketing are proved extremely useful and also the modern research tools complete the procedures of organizing operations. At a time of cultural and economic crisis, a precise assessment of the environment, a combination of available data and a utilization of appropriate theoretical tools are necessary. The Museum of Fine Arts of Heraklion (METH) is a private initiative, in a city that strongly supports cultural events, but without being as popular as it should. The present research as an exploratory case study uses its methodology content analyses, following its questionnaire survey. According to the results the key findings portray the museum's environment as well as its advantages and disadvantages. The gathered information was organized by using the Mind Mapping Method. The results indicate proposed solutions as well as the conclusions were constructed based on all the above. The proposed Developmental Strategy aims to prevail METH as an important cultural center for the city of Heraklion.
Περιέχει: εικόνες
Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να αναδείξει τον ρόλο των σύγχρονων μουσείων στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας. Σε θεωρητική βάση, ερευνάται τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη ως φαινόμενο και τι συνεπάγεται για τον τρόπο ζωής των πολιτών μιας κοινωνίας. Επιπλέον, αναλύεται η συμβολή των πολιτιστικών μονάδων και ειδικά των μουσείων, στην ευημερία ενός τόπου, με την χρήση της κατάλληλης διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Για να μπορέσει ένα μουσείο να υπηρετήσει τον ρόλο του και να προσφέρει στην κοινωνία, σκόπιμο είναι να λειτουργεί βάσει συγκεκριμένης οργάνωσης. Συνεπώς, τα εργαλεία της Διοίκησης και της Στρατηγικής οργανισμών εξυπηρετούν την παρούσα έρευνα, και αναλύονται σε θεωρητικό επίπεδο, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των πολιτισμικών μονάδων. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση των παραπάνω, με σκοπό την χρήση τους στο πρακτικό κομμάτι και την εμπειρική ανάλυση που ακολουθεί. Η παρούσα έρευνα θέτει προς διερεύνηση το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου (ΜΕΤΗ), το οποίο αποτελεί μια ιδιωτική πρωτοβουλία, σε μία πόλη που στηρίζει τα πολιτιστικά δρώμενα, χωρίς ωστόσο να είναι όσο δημοφιλές θα μπορούσε. Πραγματοποιήθηκε έρευνα κοινού με τη χρήση ερωτηματολογίων, σε δείγμα 71 ατόμων την περίοδο από 22/3/2017 έως και 20/4/2017, από τον ερευνητή προς τους συμμετέχοντες. Εκτιμήθηκε το περιβάλλον του μουσείου, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, ώστε όλες αυτές οι πληροφορίες να οργανωθούν με την μέθοδο χαρτογράφησης μυαλού. Η προτεινόμενη λύση και τα συμπεράσματα δομήθηκαν με βάση όλες τις παραπάνω πληροφορίες. Η Στρατηγική ανάπτυξης που δημιουργήθηκε, έχει σκοπό την επικράτηση του ΜΕΤΗ, ως σημαντικό πολιτιστικό κέντρο για την πόλη του Ηρακλείου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Έρευνα Πεδίου μέσω Ερωτηματολογίων
Brainstorming
Διοίκηση στις Πολιτιστικές Μονάδες
Σύγχρονο Μουσείο
Ανάλυση SWOT
Development Strategy
Καινοτομία
Σύγχρονα Μικρά Περιφερειακά Μουσεία
SWOT Analysis
Field Survey through Questionnaires
Innovation
Ιδεοκαταιγισμός
Strategy in Cultural Units
Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη
Spider Chart and Mind Mapping
Στρατηγική στις Πολιτιστικές Μονάδες
Στρατηγική Ανάπτυξης
Modern Regional Museums
Museum of Visual Arts in Heraklion
Διάγραμμα Αράχνης και Χαρτογράφησης Μυαλού
Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου
Local Sustainable Development
Modern Museum

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-01
2017-10-19T06:39:32Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
96
21*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)