ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
SPRACHBEZOGENE KOGNITIVIERUNG: KOMMUNIKATIONSORIENTIERT UND LERNERANGEMESSEN. EIN BEISPIELFALL ZWEI LERNERGRUPPEN
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΦΩΤΙΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ

THEISEN, JOACHIM
ΜΠΛΙΟΥΜΗ, ΑΓΛΑΙΑ

Η παρούσα διπλώματική εργασία ασχολείται με τον όρο της γλωσσικής γνωστικής συνειδητοποίησης και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει αυτή τόσο στο μάθημα της Γραμματικής, όσο και σε ένα μάθημα των γερμανικών ως ξένη γλώσσα γενικότερα, ένα μάθημα με απώτερο σκοπό την επικοινωνία. Αφορμή αυτού του κειμένου στάθηκε η εμπειρία μου ως καθηγήτρια γερμανικών στην Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, όπου έχω διαπιστώσει ότι συχνά οι μαθητές / σπουδαστές αντιμετωπίζουν το κομμάτι της Γραμματικής, ως κάτι ιδιαιτέρως κοπιαστικό και δύσκολο, που το ξεχνούν εύκολα, παρόλο που η σπουδαιότητα της γλωσσικής ενσυνείδησης για την εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας είναι στις μέρες μας γνωστή στο χώρο της διδακτικής των ξένων γλωσσών. Η μελέτη της Γραμματικής –όταν γίνεται κάτω από τις σωστές προϋποθέσεις- υποστηρίζει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και βελτιώνει τις επικοινωνιακές γλωσσικές δεξιότητες.
περιέχει σχήματα
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Begriff der sprachbezogenen Kognitivierung und deren ausschlaggebender Rolle für den Grammatikunterricht bzw. für den kommunikativorientierten DaF - Unterricht im Allgemeinen. Anlass dieses Schreibens war meine Erfahrung als DaF- Lehrerin sowohl im privaten, als auch im öffentlichen Bereich, wobei ich festgestellt habe, dass der grammatische Stoff von den Lernern oft als sehr lästig, anspruchsvoll und leicht zu vergessen empfunden wird, obwohl die Rolle des Sprachbewusstseins beim Fremdspracherwerb heutzutage von Fremdsprachwissenschaftlern anerkannt ist. Das Lernen der Grammatik unterstützt den Fremdspracherwerb und verbessert die fremdsprachlichen kommunikativen Fertigkeiten, wenn es unter bestimmten Bedingungen durchgeführt wird. Dabei wird großer Wert auf die sorgfältige Planung des Unterrichts vom Lehrenden und die Einführung der proaktiven sprachbezogenen Kognitivierung in den Grammatikunterricht gelegt, sodass der Lerner den Freiraum hat, zu beobachten, Hypothesen zu stellen und zu agieren, statt einfach zu reagieren.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

SPRACHBEZOGENE KOGNITIVIERUNG

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

German

2017-10-20T06:28:48Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
67
12*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)