ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν θέμα τα σύνθετα υλικά, ως όρος είναι αρκετά γενικός διότι τα σύνθετα υλικά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Έτσι πέρα από μια γενική ιστορική αναφορά για τα σύνθετα υλικά μέσα στους αιώνες Εικόνα 1: Η ιστορία των υλικών σκοπό έχει να αναδείξει τα σύνθετα υλικά στην εποχή μας και κυρίως τα υλικά που παράγονται και χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Για να φτάσουμε βεβαία εκεί πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα βασικό διαχωρισμό για τα σύνθετα υλικά όπως και να ορίσουμε κάποια χαρακτηριστικά πότε ένα υλικό θεωρείται σύνθετο . Αφού πλέον ξεκαθαριστεί πότε ένα υλικό μπορεί να θεωρηθεί σύνθετο θα γίνει μια αναφορά στα είδη και ειδικότερα στα σύνθετα με ίνες . Εδώ θα γίνει πάλι μια γενική αναφορά σε κάποια είδη από ίνες γυαλιού, άνθρακα και πολυεστέρα . Για αυτό το τμήμα της εργασίας υπάρχει αρκετά μεγάλη βιβλιογραφία και μπορούσε και από μόνο του ένα σύνθετο υλικό με μια από τις παραπάνω ίνες να αποτελέσει μια διπλωματική εργασία από μονή της. Τέλος στο τρίτο μέρος της εργασίας αρχίζει και γίνεται η αναφορά στην Ελληνική αγορά και σε κάποιες γνωστές εταιρείες που παράγουν ή χρησιμοποιούν σύνθετα υλικά. Βασική επιλογή των εταιρειών κυρίως είναι να έχουν σχέση με τον κατασκευαστικό κλάδο . Στις πόλεις που ζούμε αρχίζουν οι πρώτες πολυκατοικίες δηλαδή ο βασικός αστικός ιστός να ξεπερνά τα 40 χρόνια και θα χρειαστούν άμεσα ανανέωση , επισκευή και διατήρηση, πάνω σε αυτό το σημαντικό ζήτημα γίνεται μεγάλη αναφορά σε υλικά και κατασκευαστικές λύσεις .Παρακάτω είναι μερικές από την φωτογραφίες από την εργασία Εικόνα : Ρητινοενέσεις σκυροδέματος σε ρωγμές από 0,1mm έως 1mm με τη χρήση εποξειδικής ρητίνης RC01 χαμηλού ιξώδους της BETONTEX. Εικόνα : Ενίσχυση υποστυλωμάτων και δοκαριών με ανθρακοΰφασμα GV330 UHT της BETONTEX και εποξειδικές ρητίνες RC01 (αστάρι) και RC02 (ρητίνη εμποτισμού) της BETONTEX – 1η στρώση. Εικόνα : Ενίσχυση ορθογωνίων υποστυλωμάτων και δοκαριών με ανθρακοΰφασμα GV330-60 IPN της BETONTEX και πυράντοχη εποξειδική ρητίνη IPN-01 της BETONTEX - 2η στρώση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αποδεδειγμένα, τα σύνθετα υλικά δεν έχουν τύχει ευρεία εφαρμογή στις ελληνικές κατασκευές και σε αυτό οφείλεται ίσως η ελλιπής ή και λανθασμένη ενημέρωση, καθώς και παράγοντες όπως το υψηλό κόστος, το γεγονός ότι ο χάλυβας είναι σημαντικός αντίπαλος, καθώς και η έλλειψη συγκεκριμένων προτύπων και προδιαγραφών ως προς την εφαρμογή τους. Παρά το γεγονός πως τα σύνθετα υλικά έχουν υψηλό κόστος, οι ιδιαίτερες ιδιότητες τους και η ευκολία εφαρμογής τους είναι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη χρήση τους. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται εξαρτάται από τις ανάγκες και τις υφιστάμενες συνθήκες. Η πιο επιτυχημένη εφαρμογή τους βρίσκεται στον τομέα των επεμβάσεων και ιδίως στην εφαρμογή μανδύων σε υποστυλώματα με στόχο την αύξηση της πλαστιμότητας ή της διατμητικής αντοχής τους και την επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται σε περιοχές με μη κατάλληλα μήκη μάτισης διαμήκων οπλισμών. Ειδικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο, οι μηχανικοί και κατασκευαστές είναι αυτοί που θα πρέπει να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και την αξιοπιστία των σύνθετων υλικών. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. αποτελεί ένα βασικό υπόβαθρο αναφορικά με την επιλογή σύνθετων υλικών στο σχεδιασμό των ενισχύσεων. Αξίζει να επισημανθεί πως στα δομικά στοιχεία σκυροδέματος με οπλισμό FRP διακρίνονται δύο τύποι αστοχίας: διάρρηξη του οπλισμού και θρυμματισμός του σκυροδέματος. Βάσει οικονομικών απαιτήσεων ενδείκνυται ο πρώτος τύπος αστοχίας. Βάσει απαιτήσεων λειτουργικότητας και πλαστιμότητας όμως, κάτι τέτοιο ακυρώνεται. Η έλλειψη πλαστιμότητας αντισταθμίζεται από την υψηλή παραμορφωσιμότητα, χαρακτηριστικό εξαιρετικά επιθυμητό στις κατασκευές. Στην Ελλάδα υπάρχουν προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης της εφαρμογής των σύνθετων υλικών, καθώς υπάρχουν ορισμένες εταιρείες που έχουν δημιουργήσει υλικά κατάλληλα για εφαρμογή στον κατασκευαστικό και άλλους κλάδους. Παραδείγματα εφαρμογής των σύνθετων υλικών στη χώρα εντοπίζονται κυρίως σε κάποια μεγάλα έργα υποδομής (γέφυρες, δίκτυα, στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.) και σε αρκετά ιδιωτικά έργα (κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α.). Στη χώρα μας υπάρχει ομολογουμένως έλλειψη γνώσεων και παιδείας, γι' αυτό και απαιτείται κατάλληλη ενημέρωση και έρευνα για την ορθότερη αξιοπιστία αυτής της τεχνικής ενίσχυσης.
The rapid technological development of building materials has led to the development of a set of new products with a wide use mainly in the construction and other sectors. Composite materials are among them. Especially in recent decades, a great number of research programs and studies have dealt with the applications of composite materials in the arming of reinforced concrete structures, their pre-tensioning, their seismic reinforcement, etc. International data show that the use of composite materials is widespread in many countries around the world. In Greece, although significant steps have been taken to select these materials to a large extent in the construction sector, other prospects and potential are still being developed. Composite materials have been selected and used in several major infrastructure projects in the country (Rio-Antirrio Bridge, etc.), as well as in private applications (preserved and non-buildings, bridges, industrial sites, military installations, etc.). The technical branch with a multitude of seminars, workshops and promotional activities has supported the use of composite materials in construction and mainly in buildings, but it is still proven that they are materials that are not selected mainly because of their cost. Companies that have developed these materials and develop their applications are limited in the country and largely follow the international standards and regulations.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-09
2017-10-20T09:13:32Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
6
60*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)