Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤHN EIKONA ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The way a believer meets an icon at the place of worship
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤHN EIKONA ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

0
Η διπλωματική εργασία με θέμα « Ο τρόπος συνάντησης του πιστού με την εικόνα στον τόπο της λατρείας» επικεντρώνεται στην ιερή εικόνα και στον πιστό ως ενεργό αποδέκτη των μηνυμάτων που εκπέμπει η εικόνα, στη διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους και στη σημασία της εικόνας για τους πιστούς και την Ορθοδοξία γενικότερα.
The diplomatic work on "The way a believer meets an icon at the place of worship" focuses on the sacred icon and the believer as the active recipient of the messages emanating from the icon, the dialectical relationship that develops between them, and the importance of the icon for them believers and Orthodoxy in general.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΙΚΟΝΑ
ΤΟΠΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΠΙΣΤΟΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-24T05:37:47Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

275
0
104*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)