Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου Ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης Κλειστής Περίθαλψης που Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου Ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης Κλειστής Περίθαλψης που Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ζιώγκος, Γεώργιος

Ιωάννης Βαρβατσουλάκης

The aim of this thesis is the financial analysis of the five private rehabilitation centers, operating in the region of Thessaly, specifiacally in the towns of Larisa,Volos, Trikala and Karditsa. The analysis is conducted acoording the published public-sheets of the companies, through the period 2010-2014. It has also used greek and globally literature, the official data of greek and european statistic auyhorities and thε official web sites of the companies. The period of the years 2010-2014 is selected in order to show and compare the consequences of the strict implemented financial measures in Greece. The examined centers are Animus, Apollonio, Apokatastasi, Olympion and Kentavros Ev Prattein. At the beginning a financial analysis of the global, european and greek economic enviromment is quoted, following the analysis of the healthcare sector in which the rehabilitation centers belong to. It is presumed a severe fiscal policy in the funding of health care sector, affecting directly the companies’s turnover. Moreover the adjusted measures of the Greek National Organization for Health Care Provision (EOPYY) are analysed and the viability study using the Altman’s z-score prediction model is followed. At the end an assessment of the considered rehabilitation centers is cited, in addition to suggested actions which would propably increase the liquidity, stability and profitability ratios of the companies. Keywords Private Rehabilitation centers, financial ratios, financial analysis, bankruptcy, Αltman’s z-score
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση πέντε ιδιωτικών κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στις πόλεις της Λάρισας, του Βόλου, των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Η ανάλυση διενεργείται με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εξεταζόμενων εταιρειών, της περιόδου 2010-2014, την διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, τα επίσημα στοιχεία των ελληνικών και ευρωπαϊκών στατιστικών αρχών και τις ιστoσελίδες των εταιρειών. Η συγκεκριμένη περίοδος επιλέγεται προκειμένου να συγκριθούν τα αποτελέσματα πριν και μετά την εφαρμογή των αυστηρών δημοσιονομικών μέτρων που επιβλήθηκαν στην χώρα. Τα κέντρα που εξετάσθηκαν ήταν το Animus A.E., το Απολλώνειο Α.Ε., το Αποκατάσταση Α.Ε., το Ολύμπιον Θεσσαλίας Α.Ε. και το Κένταυρος- Ευ Πράττειν Α.Ε. Προηγείται ανάλυση του διεθνούς, ευρωπαϊκού και ελληνικού οικονομικού περιβάλλοντος και αναλύεται ο κλάδος της υγείας μέσα στον οποίο δραστηριοποιούνται τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Διαπιστώνεται αυστηρή οικονομική πολιτική στην χρηματοδότηση, που επηρεάζει των κύκλο εργασιών των εξεταζόμενων κέντρων. Επίσης ισχυρό αντίκτυπο έχει και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, που επηρεάζει την ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον αναλύονται τα εφαρμοζόμενα μέτρα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εκτελείται μελέτη βιωσιμότητας με την μέθοδο Altman’s z-score. Τέλος γίνεται αποτίμηση των εταιρειών και προτείνονται μέτρα ανάπτυξης προκειμένου να τονωθεί η ρευστότητα, η κερδοφορία και η αποδοτικότητα. Λέξεις–Κλειδιά Κέντρα αποκατάστασης, αριθμοδείκτες, χρηματοοικονομική ανάλυση, χρεοκοπία, Αltman’s z-score.
Πίνακες και Διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αltman’s z-score
χρεοκοπία
χρηματοοικονομική ανάλυση
αριθμοδείκτες
Κέντρα αποκατάστασης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-18T07:57:19Z
2018-04-21


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
27
120*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)