Το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιριών και ο ρόλος τους στην φοροδιαφυγή και στο ξέπλυμα χρήματος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
The phenomenon of offshore companies and their role in tax evasion and money laundering
Το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιριών και ο ρόλος τους στην φοροδιαφυγή και στο ξέπλυμα χρήματος

Πρίφτη, Ελισάβετ

Μυλωνάκης, Ιωάννης

Περιέχει : πίνακα
This thesis presents the phenomenon of the offshore companies, how they operate and the problems that these companies can create through their role in the procedures of money laundering and tax evasion. At present, the socio-economic phenomenon of the globalization invades even deeper into the business world, strengthening the already existing economic and business activity. However, the abusive exploitation of this phenomenon has already taken on worrying proportions, with particularly aggravating consequences to many states’ economy. The most common abusive means is founding offshore companies, and particularly to the underlying causes leading to their establishment, and their peculiar operation, which facilitates both the money laundering and tax evasion processes. This trend is globally flourishing, and has been the subject of a great deal of discussion, research, study and reflection by governmental organizations and regulators, both in privileges offered to their founders and on the many anomalies caused by this due to their establishment.
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται το φαινόμενο των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και τα προβλήματα που οι εν λόγω εταιρείες δημιουργούν μέσω του ρόλου τους στις διαδικασίες νομιμοποίησης των προερχομένων από παράνομες δραστηριότητες εσόδων και στην φοροδιαφυγή. Στην σημερινή εποχή το κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης εισβάλλει ολοένα και βαθύτερα στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ισχυροποιώντας την ήδη υπάρχουσα οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, η καταχρηστική εκμετάλλευση του εν λόγω φαινομένου, έχει ήδη λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνέπειες στην οικονομία πολλών κρατών. Το δημοφιλέστερο καταχρηστικό μέσο εντοπίζεται στις υπεράκτιες (offshore) εταιρείες και πιο συγκεκριμένα στα βαθύτερα αίτια, τα οποία οδηγούν στην ίδρυσή τους καθώς και στον ιδιόμορφο τρόπο λειτουργίας τους, ο οποίος διευκολύνει τόσο τη διαδικασία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος όσο και τη διαδικασία της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για μία τάση η οποία γνωρίζει μεγάλη άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει αποτελέσει αντικείμενο πληθώρας συζητήσεων, ερευνών, μελετών και προβληματισμών κυβερνητικών οργανώσεων και ρυθμιστικών φορέων, τόσο για τα προσφερόμενα προνόμια στους ιδρυτές τους, όσο και για τις ουκ ολίγες ανωμαλίες που προκαλεί η εν λόγω ίδρυσή τους.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Offshore companies
Υπεράκτιες εταιρίες
Money laundering
Φοροδιαφυγή
Tax evation
Ξέπλυμα χρήματος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-23T05:47:36Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

11
0
64

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)