δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συμπεριφορά καταθετών σε περιόδους κρίσης ρευστότητας.
Financial stability and depositor behavior during liquidity crisis.

Ζάτα, Αφροδίτη

Ανδρικόπουλος , Ανδρέας
Μαστρογιάννης, Αναστάσιος
Ανδρικόπουλος, Ανδρέας

Στα μέσα του 2015 η Ελλάδα αντιμετώπισε ένα ξαφνικό και πρωτόγνωρο γεγονός, που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των κατοίκων της, το τραπεζικό σύστημα και όλη την ελληνική οικονομία. Το γεγονός αυτό ήταν η επιβολή των περιορισμών κεφαλαίου ή αλλιώς τα λεγόμενα «capital controls». Η παρούσα εργασία έχει στόχο να περιγράψει τον περιορισμό κεφαλαίου, τους λόγους εφαρμογής τους, και τις επιπτώσεις τους στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας. Επίσης εξετάζει τη συμπεριφορά των καταθετών σε περιόδους κρίσης ρευστότητας και περιορισμού κεφαλαίων, καθώς και τον ρόλο της ύπαρξης της εγγύησης καταθέσεων.
Πίνακες 2, Διαγράμματα 12
In the middle of 2015, the implementation of capital controls in Greece was an unprecedented event with an enormous impact on the citizens, the bank system and the whole economy of the country. This paper presents an analysis of the causes and the consequences of capital controls in the real economy. In addition it makes an attempt to analyze the depositors’ behavior during liquidity crises and capital controls, as well as the role of the insured deposits.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Καταθέτες
Depositors
Χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Liquidity
Ρευστότητα
Financial Stability

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-06T10:03:46Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
0
68*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.