δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δημιουργία δικτυακού τόπου για εικαστικούς καλλιτέχνες. Περίπτωση περιοχής Φλώρινας
Website creation for visual artists. Case of Florina's region

Πασιάς, Παντελής

Ζευγώλης, Δημήτριος
Λάσκαρη, Ηρώ

Η περιοχή της Φλώρινας είναι γνωστή για τους πολλούς εικαστικούς καλλιτέχνες της, κυρίως ζωγράφους, γλύπτες, αγιογράφους αλλά και λαϊκούς καλλιτέχνες. Πρόκειται για ιδιαίτερο φαινόμενο, μια μικρή επαρχιακή πόλη των συνόρων μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, να έχει αναδείξει πολλές δεκάδες καλλιτεχνών. Πλήθος εκθέσεων και δράσεων πραγματοποιούνται όλο το χρόνο. Επιπλέον, η πόλη της Φλώρινας φιλοξενεί την 3η σχολή καλών τεχνών της χώρας μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιλέχτηκε ένας αντιπροσωπευτικός καλλιτέχνης της περιοχής. Αναζητήθηκε υλικό όπως πίνακες, οικογενειακές φωτογραφίες, άρθρα και δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. Έγινε εκτεταμένη έρευνα σε δημόσιους φορείς όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και συλλόγους αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές και πάρθηκαν συνεντεύξεις από ανθρώπους που τον συναναστράφηκαν. Το υλικό που συγκεντρώθηκε, ψηφιοποιήθηκε και επεξεργάστηκε. Έγινε ευρεία χρήση πολυμεσικών δεδομένων όπως φωτογραφιών, βίντεο και ήχων. Με βάση τα δεδομένα που συλλέχτηκαν, δημιουργήθηκε ένας δικτυακός τόπος, χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό και συγκεκριμένα την πλατφόρμα WordPress. Ο δικτυακός τόπος που δημιουργήθηκε είναι δυναμικός, προσβάσιμος από ποικιλία συσκευών, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, επειδή το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι πολύ σοβαρό και συχνά υπάρχει άγνοια γύρω από αυτό, με συνέπεια την κακή χρήση κειμένων, φωτογραφιών και κινούμενων εικόνων, έγινε έρευνα για το νομικό καθεστώς που ισχύει στον ελλαδικό χώρο για δεδομένα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Τέλος, με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή, έγινε προσπάθεια να συνταχτεί ένας όσο το δυνατόν περιεκτικός και εύχρηστος οδηγός χρήσης παρόμοιου υλικού.
Florina’s region is known about its plenty of visual artists, mostly painters, sculptures and icon painters but also for its folk artists. It is a unique phenomenon, for a small town placed on the border, away from great cities, to have created many dozens of artists. Many exhibitions and activities take place all year round. Furthermore, the city of Florina hosts the 3rd School of Fine Arts of the country, after Athens and Thessaloniki. In this context, a representative artist has been chosen to deal with. Materials, like paintings, family photographs, articles and publications in newspapers, magazines and books, have been searched out. An extended research has been carried out in places like libraries, archives, and clubs and in private collections. Interviews with people, who associated with him, have been also held. Data which have been collected have been digitized and processed. A wide use of multimedia materials like photographs, video and sounds has been made. As a result of this effort, a website has been created, using open source software and particularly WordPress platform. It has been created a dynamic, responsive website, utilizing a variety of social media. Furthermore, because of the seriousness of copyright and the fact that there is much ignorance about it, as a result of bad use of text, photographs and video, a research has been made about the applicable law in Greece, connected with information placed on the internet. Finally, with the results of this research, there was an effort to be made out a concise and easy to use manual of relevant materials.
Περιέχει: εικόνες, πίνακας

Διπλωματική Εργασία / Thesis

WordPress
Φλώρινα
πολυμέσα
δικτυακός τόπος
εικαστικές τέχνες
πνευματικά δικαιώματα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:55:04Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
181
42*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.