The role of ICT and the information system Myschool in the administration of schools.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ρόλος των ΤΠΕ και του πληροφοριακού συστήματος Myschool στη διοίκηση των σχολικών μονάδων.
The role of ICT and the information system Myschool in the administration of schools.

Γκορτσαλής, Χρήστος

Κωνσταντόπουλος , Νικόλαος
Παυλινέρη, Παναγιώτα
Κουτούζης, Εμμανουήλ

The present study aims to investigate the attitudes of the directors of Primary schools and heads of kindergarten of the region of Fthiotida towards the role of ICT and the information system Myschool in the administration of schools. The method used in the survey was a quantative data collection through a questionnaire and was conducted to thirty-seven directors of elementary schools, eight smaller primary schools and fifty one Nursery schools. A descriptive and inductive analysis of the data reveals that participants' attitudes towards ICT are very positive, as opposed to their attitudes towards the information system My school, which are more neutral and negative. Another conclusion of the survey is that their attitudes do not change due to their individual and professional characteristics such as gender, age, years of service and administration.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια διερεύνηση των στάσεων των Δ/ντών/ντριών και Πρ/νων των δημοτικών σχολείων και των Πρ/νων των νηπιαγωγείων της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας απέναντι στον ρολό των ΤΠΕ και του πληροφοριακού συστήματος Myschool στη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με ποσοτικό δειγματοληπτικό σχεδιασμό και εργαλείο συλλογής των δεδομένων το ερωτηματολόγιο, το δείγμα, που προέκυψε με κατά στρώματα δειγματοληψία , αποτέλεσαν τριάντα επτά Δ/ντές/ντριες πολυθέσιων δημοτικών σχολείων, οκτώ Πρ/νοι ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και πενήντα μια Πρ/νες νηπιαγωγείων. Μετά από την περιγραφική και επαγωγική ανάλυση των δεδομένων προκύπτει πως οι στάσεις των συμμετεχόντων απέναντι στις ΤΠΕ είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό θετικές σε αντίθεση με τις στάσεις τους απέναντι στο πληροφοριακό σύστημα Myschool, οι οποίες εμφανίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό ουδέτερες και αρνητικές. Επιπλέον οι στάσεις τους δεν διαφοροποιούνται από ατομικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία, τα έτη υπηρεσίας και άσκησης διοίκησης.
Περιέχει πίνακες και διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

schools’ administration, ICT, information system Myschool, the directors’ attitudes
Διοίκηση σχολικών μονάδων, ΤΠΕ, Πληροφοριακό σύστημα Myschool, στάσεις διευθυντών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:25:11Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
50
97*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.