δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Female figures of holiness in Cyprus

ΚΡΑΣΙΑ, ΤΡΟΟΔΙΑ

Κασσελούρη – Χατζηβασιλειάδη , Ελένη
Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Σπυριδούλα

διαγράμματα, εικόνες
Είναι γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί «Νήσο Αγίων», ένεκα της πληθώρας αγίων τους οποίους έχει αναδείξει ανά τους αιώνες από την εμφάνιση του Χριστιανισμού στο νησί. Ιδιαίτερα, η παρούσα εργασία, κυρίως πραγματεύεται την έννοια του μοναχισμού, του Αγίου, τα κριτήρια ανάδειξης και ανακήρυξης του από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τις καινοτομίες τις οποίες επέφεραν οι Άγιοι στο νησί με βασικότερο θέμα προς διερεύνηση η γυναίκα αγία. Ειδικότερα, γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της γυναίκας ως Αγίας στην κυπριακή εκκλησία και κοινωνία. Αρχικά, να σημειωθεί ότι γίνεται αναφορά σε διάφορες κατηγορίες Αγίων όπως οι Απόστολοι, Μάρτυρες, Μεγαλομάρτυρες, Νεομάρτυρες, Ιερομάρτυρες. Παρατίθεται αναλυτικά ο βίος εκάστοτε Αγίας, η πορεία αγιότητας, η επιρροή την οποία είχαν προς την κοινωνία, τους ανθρώπους από θρησκευτικής και πνευματικής άποψης, κατά κύριο λόγο. Οι Αγίες στις οποίες επικεντρώνεται η εργασία, κυρίως έχουν κυπριακή καταγωγή και διένυσαν τον βίο τους στο νησί, ή με την μετάβαση τους σε αυτό στιγμάτισαν την ζωή των πιστών και την πνευματική τους πρόοδο αλλά ταυτόχρονα έγιναν αρωγοί στην εδραίωση της Ορθόδοξης θρησκείας σε αυτό. Μερικές εξ’ αυτών χαρακτηρίζονται ως άγνωστες προς τους συναξαριστές, έτσι λαμβάνουμε στοιχεία μόνο από την τοπική παράδοση. Παράλληλα, παρατίθεται η εκκλησιαστική κληρονομιά η οποία συσχετίζεται ή υπάρχει ένεκα των Αγίων αυτών γυναικών, μέρος της οποία υπάρχει μέχρι σήμερα όπως εκκλησίες, τοιχογραφίες, αγιογραφίες αλλά και εκκλησιαστικά κειμήλια. Γίνεται εκτενής αναφορά στις Ιερές μονές οι οποίες διατηρούνται στην Κύπρο μέχρι σήμερα μέσω των οποίων αναδείχθηκε και ο μοναχισμός στο νησί. Συνολικά, σε όλο το εύρος της εργασίας δίδεται έμφαση στην γυναίκα ως αγία και την θέση της στην Εκκλησία.
It is a fact that Cyprus is known as the “Island of Saints’, due to the fact that centuries ago there was a plethora of saints brought to light, since the very first ages of Christianity. More specifically this thesis emphasizes the truth of Holy monasticism, its criteria of highlighting the meaning of isolation of the saint, the criteria of his appearance and declaration to the Orthodox Church, the innovations that saints brought to the island, but more importantly the search for the female saints. More specifically, the text is an attempt to analyze the female saints within the Cypriot Church and society. Firstly the various categories of saints must be noted, for example the Apostles, the Martyrs the Great Martyrs, Non-Martyrs, and Holy Martyrs. It is cited in details of the life of each female Saint, the route to her Holiness, her influence on society, the people, religion and mainly their spiritual point of view. Female Saints, at least to those to whom this thesis in based on, have Cypriot origin and have spent their lives on this island or have come to this island and stigmatized Christians lives and their spiritual progress and have simultaneously become assistants of the consolidation of the Orthodox Church. The lives of some of them are unknown to the believers and so we use information from the local folklore traditions only. At the same time it is cited that the ecclesiastical heritage that relates or exists because of the Holy Women, part of it remains until now in churches, wall paintings, hagiographies and ecclesiastical relics. Extended reports take place for ancient holy monastery’s that exist in Cyprus until today, and through them monasticism was started and continued in the place. In total, the thesis emphasizes and focuses on women as saints, their place in the church and in holy ministries.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΚΥΠΡΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13T08:19:11Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
1
49*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.