Βάπτισμα και διαλεκτική Χάριτος και Ελευθερίας μετά την καθιέρωση του Νηπιοβαπτισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Baptism and dialectic Grace and Freedom after the introduction of infant baptism
Βάπτισμα και διαλεκτική Χάριτος και Ελευθερίας μετά την καθιέρωση του Νηπιοβαπτισμού

Σταθόπουλος, Γεώργιος

Δεσπότης , Σωτήριος
Μαράς , Αναστάσιος

Η εργασία μας προσπαθεί να παρουσιάσει τους προβληματισμούς που προβάλλονται μέσα από την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού η οποίοι εστιάζονται στην Χάρη του Αγίου πνεύματος και στην ελευθερία-αυτεξούσιο. Μέσα από την ανάδειξη των συνθηκών που καθιερώθηκε ο νηπιοβαπτισμός καθώς και μέσα από την βιβλική και πατερική Θεολογία θα προσπαθήσουμε να προβάλουμε τον διάλογο που υπάρχει διαχρονικά εντός και εκτός της Εκκλησίας σχετικά με το νηπιοβαπτισμό. Στην συνέχεια θα εστιάσουμε στην σημερινή αντίληψη σχετικά με τον νηπιοβαπτισμό αλλά και τα αποτελέσματα που αυτός έχει μέσα στην ζωή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο. Έτσι θα θέλαμε να αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα για την πρακτική του νηπιοβαπτισμού και κατά πόσο αυτός εναρμονίζεται με την ορθόδοξη θεολογία.
0
φγγη

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Χάρις και Ελευθερία
Βάπτισμα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-16T10:44:16Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
69
63*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.