Μουσειακή εμπειρία για άτομα με προβλήματα όρασης. Ενσωμάτωση ή αποκλεισμός;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Museum experience for people with visual impairments. Inclusion or Exclusion?
Μουσειακή εμπειρία για άτομα με προβλήματα όρασης. Ενσωμάτωση ή αποκλεισμός;

ΓΚΟΛΝΑ, ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ

The global trend in the museums is reaching out to new audiences, the ongoing attempt to democratize cultural institutions, in order for museums to cease being the privilege of physically and mentally healthy individuals, Museums should aim to optimize ways in order to approach the blind community as a promising audience while enhancing the museum experience offered to them. Making and feeling art is possible even with no vision at all. As technology produces applications for the blind to navigate inside museums, one should feel positive that museums in the 21st century should be art accessible to visually impaired visitors.
Σε μια εποχή που η παγκόσμια τάση στα μουσεία είναι το άνοιγμα προς νέα κοινά και η αδιάλειπτη προσπάθεια εκδημοκρατισμού των πολιτισμικών ιδρυμάτων, προκειμένου τα μουσεία να πάψουν να αποτελούν προνόμιο των σωματικά και ψυχικά «υγιών» ατόμων, τα μουσεία οφείλουν να βελτιστοποιήσουν τους τρόπους προσέγγισης και ικανοποίησης της προσφερόμενης εμπειρίας προς τα Τυφλά άτομα., Η εργασία μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα μουσείων του εξωτερικού, αναφέρεται στο πώς αντιμετωπίζεται η κοινωνικοποίηση της Τέχνης στα άτομα με προβλήματα όρασης, παρουσιάζοντας μουσειακές προσεγγίσεις, τεχνολογικές καινοτομίες και περιπτώσεις Τυφλών ζωφράφων, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η διδιάστατη τέχνη είναι προσβάσιμη για όλους.
εικόνες, φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τέχνη εκδημοκρατισμός
museums
καθολικός σχεδιασμός
προβλήματα όρασης
μουσεία
experience
visual impairments
προσβασιμότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-22T08:47:03Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
16
95*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.