δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
DIGITAL CHALLENGES, THEMATIC MUSEUMES AND THE INTERNET OF THINGS

Μανταλβάνου, Χριστιάνα

Τσιουρής, Ιωάννης
Γκαντζιάς, Γεώργιος

Υπάρχουν εικόνες και πίνακες
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται μία έντονη δραστηριότητα στη δημιουργία και ανάπτυξη των θεματικών μουσείων. Ταυτόχρονα, η συνεχής εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών μέσων δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον για τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Ο ψηφιακός πολιτισμός και το Internet of Things (ΙοΤ) είναι όροι που τους ακούμε όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα και σίγουρα θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον. Η εργασία πραγματεύεται την έννοια και το ρόλο των θεματικών μουσείων στο σύγχρονο γεμάτο προκλήσεις ψηφιακό κόσμο και παράλληλα εξετάζει τον ορισμό του IoT. Ερευνά την οργάνωση και λειτουργία των θεματικών μουσείων, τις μορφές χρηματοδότησης τους, το κοινό που τα επισκέπτεται και τη σχέση τους με την ψηφιακή τεχνολογία. Ακόμα, παρουσιάζει το όραμα του ΙοΤ για τις έξυπνες πόλεις, τις τεχνολογίες που το απαρτίζουν, τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του. Στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνει το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, καθώς είναι ένα από τα λίγα θεματικά μουσεία της Ελλάδας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες ΙοΤ.
It’s common knowledge that the last few years, an intense interest and development concerning the thematic museums is observed in Greece. At the same time, the consecutive technological evolution which includes new digital media creates a novel environment for cultural organizations. “Digital Culture” and “Internet of Things” are terms widely discussed, which, surely will be of our concern in the future. This thesis tries to clarify the meaning and the role of thematic museums, which have to be functional in an challenging digital world. Alongside it inquires IoT definition. It also imprints thematic museums structure and operation, their financing means, their visitors and their connection to digital technology. Additionally, it displays the vision of IoT for “smart cities”, the technologies that compose it, the conditions for its operation, the advantages and disadvantages of its use. Τhe Industrial Gas Museum is placed in the center of research, as it is one of the few thematic museums in Greece that uses IOT technologies.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Διαδίκτυο των Αντικειμένων
Digital Culture
Thematic Museums
Industrial Gas Museum
Θεματικά Μουσεία
Internet of Things
Ψηφιακός Πολιτισμός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-23T07:30:20Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

134
5
76*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.