δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ TRAVEL ΚΑΙ BELEON TOURS
FINANCIAL ANALYSIS TOURISM CASE MOUZENIDITRAVEL AND BELEON TOURS

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

The travel and tourism industry is one of the biggest and most profitable industries on global scale. Especially in Greece the impact of tourism is about the 18, 1% GDP and representing 23,1% of Greek employment. That is of course a consequence of global economic growth and technological achievements which lead to a higher standard of living. The fact that, now days, people spend their discretionary income in travelling in combination with the development of infrastructure affects a lot transportations, which are cheaper and faster than ever before. Greek islands are very popular worldwide and achieve to attract many tourists, especially in summer months. Although, massive tourism takes the first place in Greek market, the last few years an effort has been made in order to include in their facilities eco friendly tourist activities, such as ecotourism. Slowly in comparison with other countries but steady, progress in made because they have all the necessary conditions. The economy crisis, that stared in the USA had a global impact in all European countries and Greece , as well. The social and economic life of Greek people has been affected a lot. Greek economy relies a lot on tourism, shipping and processing of agricultural products in order to turn to the ΄΄fiscal markets΄΄. The tourism industry, however remains the most profitable area of Greek economy. Despite the fact that the last few years progress and profits have been gained, the crisis of 2008, the war in middle East, the refugees and the embargo of Europe to Russia, have presented a fluctuation in the incoming arrivals of tourists, heavily undermining a consequence, the prospect for many Greek tourist and travel agencies.
ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες βιομηχανίες της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας. Στην Ελλάδα η άμεση συμβολή του τουρισμού είναι περίπου το 18,1% του ΑΕΠ και περίπου 23,1% της απασχόλησης. Αυτή η αλματώδη αύξηση του τουρισμού είναι συνέπεια της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και της αύξησης του βιοτικού επιπέδου σε πολλές χώρες. Ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τα τουριστικά ταξίδια είναι αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάπτυξης των υποδομών και των μεταφορών, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να είναι πιο φθηνές και ταχύτερες Σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική τουριστικά αγορά αποσπά ο μαζικός τουρισμός, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει στροφή σε άλλες μορφές τουρισμού που είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον, στην Ελλάδα ο εναλλακτικός τουρισμός ενώ έχει όλες τις απαραίτητες προϋπόθεσης για να αναπτυχθεί, ωστόσο υπάρχει μια επιβράδυνση και αυτό την καθιστά λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Η χρηματοοικονομική κρίση της Αμερικής είχε επιπτώσεις σε όλες τις χώρες παγκοσμίως και όπως ήταν επόμενο και στην Ελλάδα. Έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους της χώρας και την κοινωνική και οικονομική ζωή των Ελλήνων πολιτών. Ο κλάδος του τουρισμού, η ναυτιλία η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων στηρίζουν τις προσδοκίες των Ελλήνων για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ο τουριστικός κλάδος παραμένει μέχρι και σήμερα πάρα την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών ένας από τους πιο κερδοφόρους κλάδους της χώρας. Ωστόσο πάρα τις ανοδικές τάσεις που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, η κρίση του 2008, καθώς επίσης και διάφορα γεγονότα που διαδραματίζονται παγκοσμίως, όπως ο πόλεμος στην μέση Ανατολή και το Προσφυγικό, το εμπάργκο της Ευρώπης στην Ρωσία, παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις στους τουριστικούς δείκτες και τις εισερχόμενες αφίξεις με αποτέλεσμα να έχουν πληγεί και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-25T06:22:32Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
166
16*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.