Λόγος περί του ιδιαζόντος χαρακτήρος και της αποστολής της Ελληνικής Εκκλησίας αναγνωσθείς τη 26 Νοεμβρίου 1878 εν τω Εθνικώ Πανεπιστήμιω

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1878 (EN)
Λόγος περί του ιδιαζόντος χαρακτήρος και της αποστολής της Ελληνικής Εκκλησίας αναγνωσθείς τη 26 Νοεμβρίου 1878 εν τω Εθνικώ Πανεπιστήμιω

Δαμαλάς, Νικόλαος Μ.,

Σημείωση / Note: Στη σελίδα τίτλου η σφραγίδα : "Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων".

22 σ. 21 εκ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1878

oai:digital.lib.auth.gr:100510
ARC-2008-38653

Εκ του τυπογραφείου "Λαού", Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)