Πραγματεία περί των Μακρών Τειχών και της αμαξιτής οδού Αθηνών-Πειραιώς και μελέτη περί κατασκευής δευτέρας αμαξιτής οδού από Αθηνών εις Πειραιά

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1901 (EN)
Πραγματεία περί των Μακρών Τειχών και της αμαξιτής οδού Αθηνών-Πειραιώς και μελέτη περί κατασκευής δευτέρας αμαξιτής οδού από Αθηνών εις Πειραιά

Γεωργιάδης, Αθανάσιος Σ.

arc-2009-47395_001.pdf: PDF File arc-2009-47395_002.pdf: PDF File

42 σ. πίνακ., 1 χάρτης 30 εκ.

Roads, Greece
Δρόμοι, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1901

ARC-2009-47395
oai:digital.lib.auth.gr:110475

Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)