Μνημεία της εν Θεσσαλονίκη λατρείας του Αγίου Δημητρίου: συμβολή πρώτη μετά εικόνων 131

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1908 (EN)
Μνημεία της εν Θεσσαλονίκη λατρείας του Αγίου Δημητρίου: συμβολή πρώτη μετά εικόνων 131

Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν.,

arc-2009-47534_001.pdf: PDF File arc-2009-47534_002.pdf: PDF File arc-2009-47534_003.pdf: PDF File
Σημείωση / Note: Μετατύπωσις εκ της Byz. Zeitschr. XVII, 1908.

σ. [321]-381 εικ. 23 εκ.

Αρχιτεκτονική, Ελλάδα
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Αρχαιότητες, Βυζαντινές
Thessaloniki (Greece), Antiquities, Byzantine

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1908

ARC-2009-47534
oai:digital.lib.auth.gr:110658

B. G. Teubner, Leipzig

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)