Αναγραφή των κατά το Ακαδημαϊκόν έτος 1902-1903 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των επιστημονικών συλλογών και παραρτημάτων αυτού: και πρόγραμμα των κατά το χειμερινόν εξάμηνον 1902-1903 διδαχθησομένων εν αυτώ μαθημάτων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1902 (EN)
Αναγραφή των κατά το Ακαδημαϊκόν έτος 1902-1903 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των επιστημονικών συλλογών και παραρτημάτων αυτού: και πρόγραμμα των κατά το χειμερινόν εξάμηνον 1902-1903 διδαχθησομένων εν αυτώ μαθημάτων

34 σ. 23 εκ.

Πανεπιστήμια και κολέγια, Τμήματα, Ελλάδα
Universities and colleges, Departments, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1902

ARC-2009-47592
oai:digital.lib.auth.gr:110732

Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)