Αναγραφή των κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1906-1907 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των επιστημονικών συλλόγων και παραρτημάτων αυτού: και πρόγραμμα των κατά το χειμερινόν εξάμηνον 1906-1907 διδαχθησομένων εν αυτώ μαθημάτων : πρυτανεία Νικολάου Γ. Πολίτου :

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1906 (EN)
Αναγραφή των κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1906-1907 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των επιστημονικών συλλόγων και παραρτημάτων αυτού: και πρόγραμμα των κατά το χειμερινόν εξάμηνον 1906-1907 διδαχθησομένων εν αυτώ μαθημάτων : πρυτανεία Νικολάου Γ. Πολίτου :

64 σ. 23 εκ.

Πανεπιστήμια και κολέγια, Τμήματα, Ελλάδα
Universities and colleges, Departments, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1906

oai:digital.lib.auth.gr:110755
ARC-2009-47604

Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)