Εθνογραφικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και Ελλάδος: μετά εισαγωγικών παρατηρήσεων περί της διασποράς των φύλων εν τη Ιλλυρική Χερσονήσω και στατιστικών πινάκων του πληθυσμού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1877 (EN)
Εθνογραφικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και Ελλάδος: μετά εισαγωγικών παρατηρήσεων περί της διασποράς των φύλων εν τη Ιλλυρική Χερσονήσω και στατιστικών πινάκων του πληθυσμού

Stanford, Edward,
Λαζαρίδης, Ηρακλής

36 σ. Πιν., χαρτ. 22 εκ.

Greece, Maps
Ελλάδα, Χάρτες
Τουρκία, Χάρτες
Turkey, Maps

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1877

oai:digital.lib.auth.gr:112383
ARC-2009-47902

Τύποις Εφημερίδος των Συζητήσεων, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)