Παγκόσμιος έκθεσις του 1855: κατάλογος των εκτεθέντων ελληνικών προϊόντων μετά εισαγωγής περί των κυριωτέρων βιομηχανιών του έθνους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1856 (EN)
Παγκόσμιος έκθεσις του 1855: κατάλογος των εκτεθέντων ελληνικών προϊόντων μετά εισαγωγής περί των κυριωτέρων βιομηχανιών του έθνους

30 σ. πιν. 27 εκ.

Βιομηχανίες, Ελλάδα
Ελλάδα, Διεθνές εμπόριο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1856

oai:digital.lib.auth.gr:112491
ARC-2009-47963

Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, [Εν Αθήναις]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)