Ο Αγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1918 (EN)
Ο Αγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης

Σημείωση / Note: Εκ του παραρτήματος του Αρχαιολογικού Δελτίου. Η καταλογογράφηση βασίστηκε στο εξώφυλλο.

18 σ. εικ. 29 εκ.

Εκκλησιαστικά κτίρια, Θεσσαλονίκη ((Ελλάδα)
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Κτίρια, κατασκευές, κλπ.
Church buildings, Thessalonike (Greece)
Greece, Periodicals
Ελλάδα, Αρχαιότητες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1918

oai:digital.lib.auth.gr:112651
ARC-2009-48009

Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, τμήμα Αρχαιολογικόν,, Αθήναι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)