Περί της εν Ευρώπη επαγγελματικής και γεωργικής εκπαιδεύσεως (σχολαί βιοτεχνίας, εμπορίου, βιομηχανίας, γεωργίας και της γυναικείας οικοκυροσύνης (ecoles menageres): διάλεξις γενομένη τη 17 Ιανουαρίου 1900 εν τη αιθούση της Εταιρείας των Φίλων του Λαού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1900 (EN)
Περί της εν Ευρώπη επαγγελματικής και γεωργικής εκπαιδεύσεως (σχολαί βιοτεχνίας, εμπορίου, βιομηχανίας, γεωργίας και της γυναικείας οικοκυροσύνης (ecoles menageres): διάλεξις γενομένη τη 17 Ιανουαρίου 1900 εν τη αιθούση της Εταιρείας των Φίλων του Λαού

Δελακοβίας , Νικόλαος

20 σ. 24 εκ.

Business education, Europe
Επαγγελματική εκπαίδευση, Ευρώπη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1900

oai:digital.lib.auth.gr:112676
ARC-2009-48026

Εκ του τυπογραφείου της Εστίας, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)